UD får JO-kritik

4 oktober, 2017

Justitieombudsmannen kritiserar Utrikesdepartementet för handläggningen av DNs begäran att ta del av e-postloggar.

Journalisten berättade förra hösten om Dagens Nyheters JO-anmälan mot Utrikesdepartementet. I anmälan kritiserar DN hur UD agerat när reportern Mattias Carlsson begärde ut handlingar som rörde UDs kampanj för att säkra en svensk plats i FNs säkerhetsråd, våren 2016. DN beskriver såväl bristande diarieföring som en extremt långsam handläggning av tidningens begäran att få ta del av allmänna handlingar.

I dag kom JOs beslut. JO kritiserar UD på flera punkter:

UD borde löpande ha tagit ställning till om mejl som skickades mellan departementet och stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnedonf skulle registreras enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, enligt JO.

UD har gjort en omfattande bearbetning av de interna e-postloggar som DN begärt ut, utan att informera DN om att det skulle försena handläggningen. Enligt JO har det inneburit att handläggningen kommit i konflikt med TFs krav på skyndsamhet.

JO är också tveksam till att UD låtit prövningen ligga kvar på tjänstemannanivå, samt finner det anmärkningsvärt att att flera uppgifter i e-postloggarna omfattades av utrikessekretess, trots att det strider mot Regeringskansliets riktlinjer.

JO konstaterar att kritiken är den senaste i en rad mot UD när det gäller skyndsamhetskravet i TF. JO ”förutsätter att Utrikesdepartementet vidtar åtgärder” med tanke på detta.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies