Två av tre tycker att den politiska rapporteringen är balanserad

12 januari, 2018

Var tredje svensk är kritisk till hur medierna rapporterar om politik. De som sympatiserar med regeringspartierna är mer positiva till nyhetsrapporteringen i politiska frågor.

En undersökning som Pew Research Center genomfört i 38 länder visar att svenskarna är mer nöjda med nyhetsbevakningen och den politiska rapporteringen än genomsnittet i Europa och i världen.

78 procent av svenskarna anser att nyhetsbevakningen i landet är bra, varav 17 procent anser att den är mycket bra. 21 procent anser att nyhetsbevakningen är dålig.

I de tio europeiska länder som ingår i undersökningen anser 58 procent att nyhetsbevakningen är bra medan 39 procent anser att den är dålig. Globalt anser 62 procent att nyhetsbevakningen är bra medan 37 procent anser att den är dålig.

Undersökningen visar också att svenskarna är betydligt mer nöjda med den politiska rapporteringen än vad européer är i snitt. 66 procent av svenskarna anser att medierna bevakar olika ståndpunkter i politiska frågor på ett balanserat sätt, medan 32 procent inte anser att rapporteringen är balanserad.

I de tio europeiska länderna i undersökningen anser i snitt 45 procent att rapporteringen är balanserad och 51 procent tycker inte det. I samtliga 38 länder i undersökningen anser 52 procent att rapporteringen är balanserad.

Pew Research Center har särskilt granskat partisympatierna och det visar sig att de som stödjer regeringspartierna också i allmänhet tycker att bevakningen av politiska frågor är mer balanserad än vad de som inte stödjer regeringen tycker. Det är oberoende av regeringens politiska färg. I Sverige är skillnaden mycket stor jämfört med andra länder. 82 procent av de som sympatiserar med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet anser att politikrapporteringen är balanserad medan 58 procent av de som inte sympatiserar med de svenska regeringspartierna anser att rapporteringen är balanserad.

Men misstron mot medierna är inte en ideologisk höger-vänster-fråga. Viktigare är hur stort stödet är för regeringen i allmänhet – oavsett vilken politisk hemvist regeringspartiet har.

Tilliten till regeringen och den ekonomiska situationen i landet påverkar människors förtroende för mediernas rapportering i politiska frågor. I Grekland där politikerföraktet är stort och ekonomin svag anser 80 procent att mediernas rapportering är obalanserad och bara 18 procent anser att den är balanserad.

75 procent av de tillfrågade i de 38 länderna anser att det vore oacceptabelt av nyhetsmedier att favorisera ett parti, i Sverige är den siffran 81 procent.

Totalt 48 000 deltog i undersökningen som genomfördes våren 2017. Av dem 1 000 svenskar. Felmarginalen avseende Sverige är 3,9 procentenheter.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies