TV4 klandras för Knutby-nödsamtal – av oenig nämnd

15 januari, 2021

MEN-beslut I ett inslag i Brottsjournalen använde TV4 sig av ett 16 år gammalt inspelat telefonsamtal till SOS Alarm, som startade hela Knutby-härvan. Mediernas Etiknämnd anser att de brutit mot god publicistisk sed då anmälaren befann sig i en känslig och utsatt situation. Men fyra ledarmöter ville fria, tre av dem arbetar själv på etermedier.

Det var i januari 2020 som Brottsjournalen publicerade ett inslag om frikyrkoförsamlingen i Knutby. Fokus i inslaget var att åtal hade väckts mot tre pastorer i församlingen. 

Inslaget inleddes med en kort sammanfattning av de mycket uppmärksammade händelserna 2004, och domen mot bland andra den tidigare pastorn Helge Fossmo. Där kunde man också höra 15 sekunder av det telefonsamtal som personen ringt till SOS Alarm när hen utsatts för mordförsöket. 

På uppspelningen hade personens röst förvrängts och försetts med undertexter. 

Anmälaren (NN) menar att i samtalet var hen döende med dödsångest, och mådde dåligt av att TV4 sänt nödsamtalet. Vid tidpunkten för anmälan i början av mars, var NN fortfarande sjukskriven. 

TV4 menar att rättegången har stort allmänintresse och för att beskriva bakgrunden återgavs tidigare händelser, som åskådliggjorde en kultur med våldsinslag som hade vuxit fram under lång tid. 

Händelserna och de inblandades identitet var välkända sedan länge med anledning av omfattande tidigare rapportering i olika medier och man kunde inte identifiera personen. 

Medieombudsmannen (MO) anser att det visserligen finns ett allmänintresse av att rapportera om händelserna i Knutby. Men att det ”mot bakgrund av den mångåriga och omfattande medierapporteringen kring Filadelfiaförsamlingen i Knutby finns emellertid en betydande krets som hade vetskap om att NN var den person som utsattes för mordförsök". 

NN är därmed utpekad i medieetisk mening, och det framgår tydligt vilken utsatt situation NN befann sig i vid tidpunkten för samtalet. 

MEN delar alltså MO:s bedömning och TV4 klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. 

Av beslutet framgår också att ledamöterna Jan Axelsson, Göran Ellung, Mikael Rothsten och Rolf Stengård var av skiljaktig mening. De anser att TV4 inte ska klandras. 

”Det korta nödmeddelande som fanns med i inslaget om händelserna i Knutby var inte av den karaktären att anmälaren på grund av vad som sägs i samtalet kan ha lidit en publicistisk skada. Nödsamtalet fanns med i en relevant tillbakablick på de oerhört dramatiska händelserna i Knutby och ingick i berättelsen om ett av Sveriges mest uppmärksammade kriminalfall. Vi anser att tillbakablicken som görs i programmet är motiverad för att förstå den nya utvecklingen av dramat i Knutby och för att förstå den nya rättegång som nu var aktuell”, står det i beslutet. 

Läs/lyssna mer: Journalistenpodden #78 – Ola Sigvardsson (MO) och Helena Giertta om TV4-fällningen

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies