TV4 fällt för reklamavbrott i film

2 december, 2016

GRN-beslut Granskningsnämnden har fällt TV4 för ett reklamavbrott i filmen Beck- I guds namn. Avbrottet skedde mitt i en mening.

Reklamavbrottet var placerat i en scen då en kvinna berättade om en politikers bakgrund. Hon avbröts mitt i en mening. Efter annonsavbrottet återupptogs samma scen i filmen.

TV4 försvarar sig med att reklampausen hamnade fel på grund av den mänskliga faktorn och att TV4 inte brukar placera avbrott mitt i en mening.

Granskningsnämnden för radio och TV anser att reklamavbrottet strider mot första stycket i radio- och TV-lagen där det står att avbrott för annonser ska ske på ett sätt som tar hänsyn till ”naturliga pauser samt sändningslängden och karaktär”.

Granskningsnämnden kommer att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 ska betala en särskild avgift om 25 000 kronor för det felaktigt placerade reklamavbrottet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies