FOTO: Tor Johnsson

TV4 fälls för inslag om liftolycka

9 oktober, 2018

GRN-beslut När TV4 Nyheterna visade en film med en flicka som föll från en skidlift handlade kanalen på ett sätt som står i strid med bestämmelsen om respekt för privatlivet, enligt ett beslut från Granskningsnämnden.

I mars visade TV4 Nyheterna en amatörvideo där en åttaårig flicka syntes hängande från en sittlift på hög höjd. Flickan ramlade sedan från liften, vilket också visades i inslaget.

Flickans föräldrar anmälde TV4 till Granskningsnämnden för radio och tv. De framhåller att inslaget har skapat ångest, oro och stress för familjen då de har tvingats se flickan kämpa för sitt liv och sedan falla och slå sig. De anser att det hade varit fullt möjligt att göra ett tv-inslag med en granskning av händelsen utan att visa filmen på dottern. Föräldrarna framhåller också att flickan efter inslaget gång på gång har fått svara på frågor om olyckan, som framför allt har drabbat henne psykiskt, och de påpekar att de inte blev kontaktade inför publiceringen.

TV4 hävdar att flickan inte var identifierbar i inslaget förutom för de närmast berörda. Kanalen framhåller också det höga allmänintresset och betydelsen av händelsen belystes.

Granskningsnämnden finner inget skäl att ifrågasätta föräldrarnas uppgift om att flickan var identifierbar. Nämnden anser också att publiceringen innebar ett klart intrång i flickans personliga integritet som inte motiveras av ett oavvisligt allmänintresse. Enligt Granskningsnämnden strider därför inslaget om bestämmelsen om respekt för privatlivet och TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra beslutet.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies