Tuffare bryta mot yrkesreglerna

18 juni, 1998

Den journalist som vid upprepade tillfällen bryter mot yrkesetiken, eller på annat sätt “kränker kårens anseende” ska uteslutas ur SJF. Det beslutade kongressen efter en motion från Småland.

Den journalist som vid upprepade tillfällen bryter mot yrkesetiken, eller på annat sätt “kränker kårens anseende” ska uteslutas ur SJF. Det beslutade kongressen efter en motion från Småland.

Uteslutning ur journalistförbundet på grund av etiska övertramp har redan tidigare varit möjligt. Paragrafen har dock inte använts under många år.

Motionärerna i Smålandsdistriktet menade att förbundet tydligare måste ta avstånd från “förekommande journalistiska avarter och etiska övertramp”, och föreslog en ny, tuffare skrivning i stadgarna.

SJFs vice ordförande, tillika ordförande i Yrkesetiska nämnden, YEN, Lilian Ottosson, avvisade tanken:

— Förbundet är inte betjänt av att kasta ut medlemmar som bryter mot reglerna. Då missar vi helt chansen att diskutera yrkesetiken med dem, och det vore olyckligt. Skulle inte det hjälpa finns möjligheten att utesluta dem redan i dag, sa Ottosson.

Peter Johnsson, Småland och YEN, tyckte att den mjuka linjen haft sin tid och yrkade bifall till motionen.

— Det är klart att den som upprepade gånger bryter mot spelets regler måste visas ut. Så är det i fotboll och så bör det vara inom Journalistförbundet.

Nils Svensson, Västra höll med och föreslog att uteslutningen både skulle kunna vara tillfällig eller permanent. Svensson menade också att berörd klubb ska ha hörts i ärendet innan uteslutningen beslutas.

Med två tredjedelars majoritet beslutade kongressen att anta stadgeändringen. Det betyder att medlem, “som uppenbarligen kränker kårens anseende, motverkar förbundets ändamål eller bryter mot dess stadgar” ska uteslutas ur SJF.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies