FOTO: Tor Johnsson

TU: Vi vill börja med mindre steg

5 december, 2019

TUs ordförande Victoria Svanberg beklagar att Sveriges Tidskrifter ser det som att TU helt drar sig ur samarbetet. I själva verket vill TU bara skynda långsammare, menar hon. UPPDATERAD

– Vi har föreslagit att vi ska gå vidare med samordningsplanerna genom att i ett första skede dela lokaler, kontorskostnader med mera för att minska kostnader. Vi ser i nuläget inte möjligheten till en total sammanslagning utan vill börja med mindre steg, skriver Victoria Svanberg i ett mejl till Journalisten.

Att TU inte ser det som möjligt att gå vidare med en full sammanslagning beror enligt henne på att organisationerna har olika förutsättningar.

– TU måste med tanke på medlemskapital ta hänsyn till en rad skattetekniska och finansiella skäl. Det innebär att TU först måste lägga ett förslag till medlemmarna på årsmötet och det krävs två beslut för att göra en sammanslagning möjlig. TU är en medlemsorganisation och vi både måste och vill göra det bästa för medlemmarna.

– Dessutom är det legala krav som gör att vi inte kan gå fram så snabbt som Sveriges Tidskrifter önskar. Vi hoppades tvärtom att vårt förslag, det vill säga att vi skulle gå vidare med samarbetsplanerna genom att utreda möjligheter till att ta ett första steg, vilket troligen skulle kunna tas relativt snart, skulle gå igenom. Nu väljer Sveriges Tidskrifter att helt hoppa av det förslaget vilket vi beklagar.

TU måste just nu lägga fullt fokus på att hitta en lösning för de aviserade ökade kostnaderna för branschen när det gäller återvinning och distribution.

– Det får bli fullt fokus på det i nuläget och så får vi avvakta kommande beslut.

Sveriges Tidskrifters ordförande Helle Klein menar dock att det är ”glasklart” att TU drar sig ur. Vid ett möte mellan Sveriges Tidskrifters och TUs presidier igår ställde Sveriges Tidskrifter frågan rakt ut om TU står kvar vid avsiktsförklaringen som antogs i april, säger Helle Klein.

– Och svaret var ”nej, vi backar”, säger Klein.

Hon menar att Sveriges Tidskrifter hade varit öppet för att ta lite långsammare steg, om syftet att bilda en gemensam organisation låg fast.

Om den nya vd:n som TU ska rekrytera kommer och vill köra igen, är er dörr stängd då?
– Man ska aldrig säga aldrig, men vi har lagt ner flera år och mycket resurser på det här. När TU inte vill söker vi oss andra vägar i stället. Vi tror på samverkan och kraftsamling, därför att branschen i sig är så hotad. Det är nätjättarna som hotar alla våra medier, det är också det politiska landskapet som är djupt bekymmersamt idag, där man börjar tafsa på den fria journalistiken.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies