Gå direkt till textinnehållet

TU: Sjuka ska inte få 5 000 kronor

Det tvistas om tolkningen av några avsnitt i det nya TU-avtalet. Tidningsutgivarna och Journalistförbundet har haft överläggningar utan att hittills kunna hitta en gemensam tolkning.

Det tvistas om tolkningen av några avsnitt i det nya TU-avtalet. Tidningsutgivarna och Journalistförbundet har haft överläggningar utan att hittills kunna hitta en gemensam tolkning.

Enligt Tidningsutgivarnas tolkning av avtalet ska alla nyanställda efter den 1 april, såväl vikarier som tillsvidareanställda, ha lön i 2007 års nivå. Det innebär att de inte ska ha rätt till någon del av engångsbeloppet på 5 000 kr, som enligt avtalet ska betalas ut i stället för en retroaktiv löneökning för perioden den 1 april till den 31 augusti. Inte heller ska de, enligt arbetsgivarna, ingå i lönerevisionen den 1 september.

Journalistförbundet anser att det tydligt framgår i det nya avtalet att man ska ha en del av engångsbeloppet om man varit anställd någon del av perioden.

Parterna är överens om att avdrag från engångsbeloppet får göras om den anställde varit tjänstledig, föräldraledig, sjuk eller inte fått arbeta på grund av konflikten. Men en tvist gäller hur avdrag från summan 5 000 kronor ska göras. Journalistförbundet hävdar att medlemmarna har rätt till delar av engångsbeloppet under den del av sjuklöneperioden som arbetsgivaren betalar och under den period då det utgår löneutfyllnad under föräldraledighet. Tidningsutgivarna säger nej eftersom det handlar om frånvaro då ledighet inte tjänats in.

Parterna är överens om att inga avdrag ska ske vid exempelvis semester och övertidskomp. Journalistförbundet har uppmanat journalistklubbarna att driva ekonomiska krav enligt med förbundets tolkning.

pj@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt