TU kritisk mot oklara regler för public service

15 december, 2017

SR och SVT har helt olika strategier för hur de lägger upp artiklar på sina sajter. Det visar en undersökning som TU gjort och som presenteras i en debattarikel i SvD.

I debattartikeln skriver Jeanette Gustafsdotter, VD på TU, att hon vill att public service-kommittén i sitt arbete inte bara tar hänsyn till vad public service-bolagen behöver utan även hur detta påverkar de privata mediebolagen.

I den undersökning TU gjort visar det sig att av artiklarna på SVT innehåller bara tre procent rörlig bild, medan på SR sajt innnehåller 35 procent av artiklarna ljud.

Jeanette Gustafsdotter skriver i debattartikeln:

”De få gånger SVT kompletterar sin återrapportering är bildklippen så korta att de endast utgör en liten del av rapporteringen. De är ofta kortare än en minut. Det ska jämföras med SRs ljudinslag, som är mer än tre gånger så långa. Genomgången visar att SR sätter ljudet i centrum för sin verksamhet och därmed följer grundtanken i bolagets uppdrag; radio i allmänhetens tjänst. För SVT:s del är det avgjort svårare att se kopplingen till uppdraget.”

Fakta om undersökningen

  Antal artiklar Andel artiklar med ljud/bild Medellängd på ljud/bildinslag
SVT, inkl TT 279 st 3% 50 sek
SVT, exkl TT 197 st 4% 50 sek
SR, inkl TT 81 st 30% 152 sek
SR, exkl TT 68 st 34% 154 sek
Urval: 360 st netto, 496 st brutto (övertäckning 136 st).

 

Källa: Retriever

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies