FOTO: Tor Johnsson

TT sänkte arvoden för frilansar

19 december, 2018

Arvodena för frilansjournalister på TT har under många år stått still och i vissa fall även sänkts, enligt frilansar som skriver för nyhetsbyrån.

Förra året startade frilansjournalister som skriver för TT Feature ett nätverk. Bakgrunden var att en del frilansar istället för höjda arvoden fått sänkta i år och förra året.

Den 1 juli skickade frilansarna i nätverket ett brev till TT. I brevet, som Journalisten har tagit del av, krävde de att samtliga frilansarvoden höjdes.

Sedan 2010 borde frilansarvodena ha höjts med nära 30 procent om det hade skett i samma takt som för anställda journalister med kollektivavtal. Men under den tidsperioden har arvodena för frilansar för TT Feature i många fall inte höjts över huvud taget, enligt brevet. Däremot har vissa arvoden sänkts.

Frilansnätverket vill också att TT Feature gör en översyn av tidsåtgången för frilansuppdrag så att den matchar arvoden. ”I dag upplever vi att redaktionen förväntar sig ambitiösare och därmed mer tidskrävande artiklar, men arvodet har inte hängt med”, står det i brevet.

Idag betalar TT mellan 3 500 och 4 500 kronor plus moms för artiklar som ofta tar en dag eller något längre tid att göra. Frilansnätverket vill ha mellan 5 000 och 6 000 kronor för sådana artiklar. Journalistförbundets rekommenderade dagsarvode är cirka 8 000 kronor med F-skatt. Arvodet ska då utöver lön och skatt även täcka sociala avgifter, tjänstepension och försäkringar.

För artiklar där det krävs flera kompetenser eller extra utrustning, vilket är fallet i flera av de artikeltyper som räknas upp i brevet, är det rekommenderade arvodet nära 9 000 kronor för en dags arbete. Samtidigt beräknas arvoden för återkommande uppdrag lägre än för uppdrag som sker sporadiskt.

Både Frilans Riks och Journalistförbundet backade upp kraven som frilansnätverket ställde och förbundet inledde samtal med TT som har pågått under hösten. Men enligt Frilans Riks blev det knappt några förbättringar att tala om för de frilansar som förbundet företrätt när samtalen avslutades förra månaden.

– Det blev höjningar för enstaka journalister, men då handlade det om några hundralappar. Det är en stor besvikelse att TT inte kan tillmötesgå arvodeshöjningar som ligger i nivå med vad arbetsmarknaden i övrigt fått, säger Gert Lundstedt, ordförande för Frilans Riks.

– Jag tycker att de borde kunna betala betydligt bättre, säger Olle Wilöf, jurist på Journalistförbundet, som har deltagit i samtalen med TT för förbundets räkning.

TT har tidigare hänvisat till att branschen är osäker och till svag ekonomi som skäl till uteblivna höjningar av frilansarvoden. Men enligt TTs senaste bokslut gjorde koncernen en vinst på mer än 50 miljoner kronor. Även 2016 och 2015 har nyhetsbyrån redovisat stora vinster.

Vicktor Olsson är tf redaktionschef på TT och har fört samtalen för nyhetsbyråns räkning.

Frilansarna har krävt att få höjda arvoden på artiklar som kanske tar en dag att skriva, från 3 500 kronor till 5 000 kronor. Är inte det ett rimligt krav?

– Vissa av frilansarna hade vi en förhandling med som slutade i godo med nya uppgörelser. Vi är överens om ersättningen.

Det rimmar inte med vad Frilans Riks uppger.

– Vi har gjort individuella uppgörelser. Men vår ersättningssumma för gruppen steg totalt med 3,4 procent och för vissa betydligt mer än så och för andra mindre.

Enligt frilansmedarbetare på TT tar de ofta fram artikelideer själva och det kan ingå ganska mycket förberedelse i uppdragen. Den ersättning ni ger ligger då en bra bit under frilansrekommendationen sett till tidsåtgången. Hur ser du på det?

– Våra frilansar jobbar nog annorlunda än vad man traditionellt menar med frilans. Dels är det långa kontrakt. Man har en säker uppdragsgivare under lång tid och de får ofta uppslag från oss. Det är inte så att man på spekulation behöver sälja in artiklar till oss.

Men i brevet till er skriver de att deras jobb ofta kräver mycket förberedelse och att det har blivit mer sådant.

– Hmm. Ok.

Och förra året sänkte ni till och med några arvoden. Hur kom det sig?

– Det kan bero på att innehållet på det man förväntas göra som frilans förändrats.

TT-koncernen gjorde en vinst på över 50 miljoner kronor förra året. Är det inte rimligt att frilansarna får ta del av den?

– Vi består av olika verksamheter och det är en liten del av TTs totala omsättning som detta rör.

Enligt journalisterna som skrivit till er har arvodena i en del fall inte höjts sedan 2010. Hur kommer det sig?

– Jag håller inte med om den beskrivningen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies