Tjänsteman överklagar dom om efterforskning av källa

17 februari, 2017

Den före detta tjänsteman vid Göteborgs universitet som fälldes av tingsrätten för brott mot efterforskningsförbudet överklagar domen.

Göteborgs-Posten publicerade i februari förra året en mejlväxling mellan tjänstemannen och en kollega. Mejlkonversationen rörde angrepp på tjänstemannen på Facebook, efter ett infekterat bråk om resursfördelning, som Journalisten tidigare skrivit om.

GP erbjöd tjänstemannen att kommentera mejlet  men hen vägrade och skickade i stället ett mejl till kollegan och frågade hur mejlkonversationen hade nått Göteborgs-Posten. Tjänstemannen skrev:

”Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P? I nedanstående mail bad jag i december dig återigen om hjälp med att komma till rätta med de svåra förföljelser som pågår mot bl.a. mig i sociala medier. Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail.”

Justitiekanslern valde efter anmälan att väcka åtal mot tjänstemannen som dömdes i Göteborgs tingsrätt för att ha brutit mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Påföljden blev 30 dagsböter.

Tjänstemannen överklagar nu domen. I överklagan hävdar tjänstemannen att hen inte agerat som representant för Göteborgs universitet utan som privatperson. Därmed skulle tjänstemannen inte omfattas av den så kallade personkrets som krävs för brott av den här typen, skriver TT.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies