Tidningen Inblick
svartmålade SVTs källa

26 april, 2017

MEN-beslut Den kristna nyhetstidningen Inblick klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha publicerat oriktiga och osakliga uppgifter om en av Uppdrag gransknings källor, som yttrat sig i samband med en granskning av Livets ord.

Inblick, som är en nyhetstidning med kristen profil, publicerade i januari och februari 2016 artiklar om Peter Ljunggren som är verksam i bland annat Kanada under efternamnet Youngren. Bakgrunden till publiceringarna är att Ljunggren lämnat uppgifter till SVTs Uppdrag granskning om att kontantgåvor getts till Ulf Ekman när Ekman var ledare för Livets ord i Uppsala.

Inblick påstod bland annat att Ljunggren ska ha uteslutits från församlingsrörelser på grund av ”moraliska och ekonomiska oegentligheter”. I en ledarkrönika anklagades han dessutom för att ljuga.

I februari införde Inblick en rättelse där det framgick att uppgifterna som tidningen publicerat om de påstådda ekonomiska och moraliska oegentligheterna inte var korrekta. Rättelsen ingick i en överenskommelse mellan tidningen och Ljunggren. Men efter att rättelsen införts fortsatte artiklar om påstådda ekonomiska oegentligheter, bland annat illegal penninginsamling, kopplade till Ljunggren, att publiceras i tidningen, denna gång dock utan att hans namn nämndes.

Peter Ljunggren valde att anmäla publiceringarna till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

PO konstaterar att den införda rättelsen inte fråntar tidningen ansvar. PO anser att det faller inom ramen för det pressetiskt acceptabla att anföra att ens debattmotståndares uppgifter inte stämmer, men att anklaga någon för att vara en lögnare är ett angrepp på personens karaktär och är svårt att försvara sig mot.

PO anser att Inblick har anklagat Peter Ljunggren för moraliska och ekonomiska oegentligheter, för att ljuga samt antytt att han dömts för illegal penninginsamling. ”Då dessa uppgifter varit osakliga och oriktiga har tidningen utsatt Peter Ljunggren för en oförsvarlig publicitetsskada”, skriver PO.

Pressens Opinionsnämnd (PON) delar POs bedömning och klandrar Inblick för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Handläggningen av ärendet hos PO/PON har komplicerats av att Inblick inte är medlem av Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter och att tidningen inte heller har anmält att den ansluter sig till det pressetiska systemet, med följd att publiceringarna på Inblicks webbplats inte kunnat prövas. Endast publiceringar i papperstidningen har prövats.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies