SVT uppgav inte vårdgivare
i inslag som inte handlade om vårdgivaren

19 oktober, 2018

GRN-beslut SVT Nyheter Stockholm och SVT Rapport kritiseras men frias av Granskningsnämnden för att man inte uppgett vem som var vårdgivare till en person med autism i ett inslag där kritik inte riktades mot vårdgivaren.

I februari i år rapporterade SVT Nyheter Stockholm att en 18-åring med grav autism suttit inlåst på en sluten avdelning på Danderyds sjukhus i fyra månader eftersom hans hemkommun Lidingö stad inte ordnat ett LSS-boende åt honom. Avdelningen är avsedd för personer som lider av psykoser eller schizofreni.

En kortare version av inslaget sändes också i SVT Rapport.

Inslaget anmäldes av en person som ansåg att Danderyds sjukhus framställdes i dålig dager, när den aktuella avdelningen inne i sjukhusbyggnaden drevs av en privat vårdgivare och inte av Danderyds sjukhus, som varken bedriver eller ansvarar för psykiatrisk vård.

SVT anför i sitt svar till GRN att inslaget inte handlade om vården som 18-åringen fick på Danderyds sjukhus, utan om att kommunen Lidingö stad inte hade ordnat LSS-boende.

”Ingen kritik riktades i inslaget mot den vård som bedrevs på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset”, skriver SVT i sitt yttrande.

Granskningsnämnden anser dock att det förelåg en brist i förhållande till kravet på saklighet, eftersom det uppgavs i inslaget att 18-åringen satt inlåst på en avdelning på det aktuella sjukhuset, men att det inte framgick att sjukhuset inte var ansvarig vårdgivare.

Men eftersom 18-åringen vårdades på en avdelning som de facto låg i sjukhuset anser nämnden att det inte gavs en så missvisande bild av de aktuella förhållandena att inslaget strider mot kravet. Därför frias inslaget, men kritiseras.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies