SVT-program får
kritik för partiskhet

7 december, 2016

GRN-beslut Ett inslag i programmet ”Smartare än en femteklassare” brast i förhållande till kravet på saklighet, men frias från formell kritik av Granskningsnämnden.

Tre personer anmälde ett avsnitt av SVTs underhållningsprogram ”Smartare än en femteklassare”, där vuxna tävlar mot barn. Enligt anmälarna tog programledaren politisk ställning och framförde egna värderingar när han svarade på frågan vad han skulle göra som statsminister.

Programledaren sade i inslaget, efter en fråga från ett barn, att han som statsminister skulle ”ta tag i integrationen”, ge sjuksköterskor högre lön, införa fri parkering, höja skatten för höginkomsttagare och placera flyktingförläggningar i alla rika kommuner.

SVT betonar i sitt svar att programledarens svar var skämtsamt och avsåg driva med politiskt valfläsk - något som blev tydligt när han kort efteråt återkom till löftet om fri parkering och bestämde att ta bort det, till förmån för mer pengar till studenter.

SVT anser också att programledarens uppräkning av politiska åtgärder var ”en ganska hisnande politik” som inte överensstämmer med något av de politiska partiernas program.

SVT påminner också om att kraven på opartiskhet enligt praxis kan sättas lägre för program med ironisk eller satirisk karaktär.

Granskningsnämnden anser dock att det även i ett underhållningsprogram bör diskuteras om det är rimligt att en programledare så tydligt ska ge uttryck för vad nämnden uppfattar som ”hans personliga åsikter i politiskt kontroversiella frågor”. Enligt nämnden brast inslaget därför i förhållande till kravet på opartiskhet.

Men programformen gör att nämnden inte anser att bristen var så allvarlig att den medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies