SVT håller fast vid förslaget

17 november, 2003

En ändrad terminologi, men i grunden samma beslut. Det var resultatet av ett mer än sju timmar långt styrelsemöte på Sveriges Television på måndagen. I förslaget varnas för omfattande uppsägningar av administrativ och produktionsteknisk personal. Förhandlingar med facket om förslaget inleds redan på onsdag.

En ändrad terminologi, men i grunden samma beslut. Det var resultatet av ett mer än sju timmar långt styrelsemöte på Sveriges Television på måndagen. I förslaget varnas för omfattande uppsägningar av administrativ och produktionsteknisk personal. Förhandlingar med facket om förslaget inleds redan på onsdag.

Redan vid mötet den 6 oktober beslutade styrelsen för SVT att ge verksledningen sitt stöd för det förslag till åtgärdspaket som lades fram. Därför var det knappast förvånande att styrelsen höll fast vid det beslutet vid dagens möte, trots den omfattande kritik som varit mot förslaget. Ändå var det stundtals stormiga diskussioner på ett förlängt styrelsemöte. Dessutom reserverade sig personalledamöterna från Sif och Journalistförbundet mot förslaget.

I sammanfattning lyder förslaget som följer:

  • MBL-förhandlingar om förslaget ska inledas snarast (i praktiken redan på onsdag/red anm), för att ett beslut ska kunna fattas vid nästa ordinarie styrelsemöte den 8 december.
  • Innehållet i förslaget står fast, men SVT talar inte längre om en uppdelning i “aktualitetsorter” och “studioorter” utan istället om “produktionsorter” respektive “huvudproduktionsorter”. Detta för att förtydliga att allmän-TV-produktion av visst slag även fortsättningsvis ska kunna sker vid orter som Luleå, Sundsvall, Karlstad, Örebro och Växjö – om än inte alls i den omfattning som varit tidigare.
  • Satsningen på nyheter och kultur ska ökas på alla produktionsorter.
  • Uppsägningar “kan inte uteslutas” för att åtgärda det som styrelsen beskriver som en övertalighet på 155 personer i regionerna Nord, Mellan och Syd.
  • Utredningen avseende Göteborg och Stockholm ska fortsätta och åtgärdsförslag ska presenteras den 8 december. Dessa förväntas enligt styrelsen leda till större rationaliseringar än dagens besked.

Enligt programdirektören Leif Jakobsson har ingenting i det förslag som presenterades för personalen i oktober förändrats i sak:

- Nej, i grunden är det samma förslag.

Varför har ni bytt terminologi, så att ni nu pratar om produktionsorter när det gäller de fem hotade orterna, istället för aktualitetsorter?

- Vi tycker att den termen bättre beskriver de uppgifter de orterna kommer att ha. Ordet aktualiteter är så förknippat med nyheter, men de kommer ju också att kunna göra andra saker.

Som vadå?

- Ja, i Växjö kommer de att även fortsättningsvis göra program för barn och ungdom, till exempel.

Ni pratar om behov av uppsägningar och kraftiga rationaliseringar även i Göteborg och Stockholm. Vilken sorts personal gäller detta?

- Det som gäller är produktionsteknisk personal och administration.

Inte redaktionell personal?

- Nej, det är administration och produktion.

Journalistklubbens ordförande Kenneth Sundin var besviken efter styrelsemötet. Han ansåg att styrelsen inte lyssnat på varken den allmänna kritik som varit mot förslaget till åtgärdsspaket eller de synpunkter som förts fram av klubben och löntagarkonsulten angående SVTs ekonomi.

- De verkar rätt oberörda av kritiken och går vidare med planerna, trots allt.

Kenneth Sundin delar dock inte ledningens syn på det akuta behovet av sparåtgärder.

- Vårt perspektiv är att man kan ta det betydligt lugnare. Det har inte skett några dramatiska förändringar vad gäller företagets förutsättningar. Det finns ingen anledning att ha så bråttom med investeringarna och programsatsningarna. Vi förstår inte varför man har så extremt bråttom.

På onsdag blir det MBL-förhandlingar. Vad blir er huvudlinje?

- Att den här brandkårsutryckningen är opåkallad och att den inte tyder på ett strategiskt och bra ledarskap. Vi vill lugna ner hela processen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies