SVT fälls för Josefin Nilsson-dokumentär

9 december, 2019

GRN-beslut SVTs uppmärksammade kulturdokumentär ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är” fälls av Granskningsnämnden för intrång i privatlivet. Däremot frias den i fråga om opartiskhet och saklighet.

Dokumentären som sändes i mars i år anmäldes till Granskningsnämnden både av den man som på 90-talet fälldes för misshandel av Josefin Nilsson, och av ett antal andra personer. Mannen ansåg att dokumentären var både partisk, osaklig samt att SVT brast i respekten för privatlivet.

Han ansåg bland annat att dokumentären inte hade ett neutralt förhållningssätt när den berättade om den relation som Josefin Nilsson och mannen haft, och att SVTs partiskhet vilseledde tittarna till uppfattningen att mannens misshandel skulle ha lett till bestående skador och senare Nilssons död.

Vidare är det ”naivt” att tro att anmälaren inte skulle kunna identifieras av tittarna, trots att han inte pekades ut med namn eller bild, påpekade han. Att så skett visades också tydligt av de starka reaktionerna i sociala medier efter att dokumentären sänts och de hot som anmälaren fått ta emot.

Granskningsnämnden anser inte att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Detta mot bakgrund av att dokumentären byggde på de tillfälligt medverkande personernas beskrivningar och betraktelser samt att utgångspunkten tydligt redovisades både inledningsvis och återkommande som en personlig – och därmed ensidig – redogörelse för Josefin Nilssons liv.

Däremot anser nämnden att dokumentären kunde ge uppfattningen att det fanns en koppling mellan den misshandel mannen uppgavs utsätta Nilsson för och hennes bortgång, även om det inte uttryckligen påstods att det fanns ett sådant samband. Oavsett om programmet gav tittaren en uppfattning om ett samband eller inte, konstaterar nämnden att programmets skildring av hur mannen behandlat Nilsson och de konsekvenser det fick för henne var av klar intrångskaraktär. Beskrivningen av mannens agerande var dessutom en bärande del i dokumentären, påpekar nämnden.

När det gäller frågan om identifiering anser nämnden att mannen var identifierbar för en vid krets av personer som redan kände till förhållandet med Josefin Nilsson. Mannen har inte heller enligt nämnden någon framskjuten ställning i samhället, och ingen annan omständighet som gör det uppkomna intrånget i mannens integritet motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse. Programmet strider därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies