SVT Blekinges journalister slår larm till ledningen

27 oktober, 2017

”Detta är ingen hållbar situation längre”, skriver klubbarna i ett brev.

SVT Malmös journalistklubb riktade tidigare i veckan krav på ledningen om åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Nu kommer liknande krav från SVT Blekinge, där klubbarna vittnar om en extremt pressad situation.

”I takt med att företaget ålagt oss anställda nya arbetsuppgifter och ökade produktionskrav har stressnivåerna ökat i alarmerande takt”, skriver företrädare för Journalistförbundet och Unionen på SVT Nyheter i Blekinge i ett brev till ledningen.

Erik Alfredsson (bilden), SJF-företrädare på redaktionen i Karlskrona, anser att ledningen borde ta arbetsmiljöproblemen på större allvar:

– Vi är en mindre redaktion än den i Malmö, vi är tio personer. Det innebär att vi är mer utsatta i händelse av till exempel sjukdom. Förra veckan var till exempel tre sjuka och vi fick bara in en vikarie en dag, säger Erik Alfredsson.

Enligt klubbarna är redaktionen i Karlskrona regelmässigt underbemannad men har bibehållna krav på leverans, med följd att många visat tecken på stress, oro, sviktande hälsa och sömnproblem. Parallellt införs nya arbetsmoment i den dagliga verksamheten, vilket bidrar till stressen.

”Vi jobbar hårt – ibland omänskligt hårt – för att vara först med de viktigaste nyheterna i vårt område. Men det har också ett pris”, skriver klubbarna i brevet till ledningen, och fortsätter:

”Detta är ingen hållbar situation längre. Det är inte en fråga om utan när ambitiösa och lojala medarbetare kommer att drivas in i en längre sjukskrivning.”

Klubbarna ställer sig bakom de krav som journalistklubben på SVT Malmö har ställt till ledningen om en ny medarbetarundersökning. Dessutom kräver man svar från företagsledningen på vad man avser göra åt den ansträngda situationen i Blekinge,

Brevet har skickats till de närmaste cheferna samt till programchefen för SVTs lokala nyheter Christina Ågren.

– Vår närmaste chef verkar ta detta på allvar och har kallat till möte för att diskutera problemen, säger Erik Alfredsson.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies