SVT-anställda tillfrågas om partisympatier

28 oktober, 2016

1 500 SVT-anställda har i dag fått en enkät där de ombeds uppge vilket parti de sympatiserar med. Avsändare är ett nytt SVT-program. Enkäten får hård kritik.    

Det nya samhällsprogrammet "Sant eller falskt" ska granska påståenden som sprids i sociala medier. Ett av dem är uppfattningen att SVT är "vänstervridet", berättade redaktionen i ett mejl till SVT-anställda igår som förvarnade om den enkät som i dag skickats ut. I enkäten, som är anonymiserad, finns två frågor:

1. Vilket parti sympatiserar du mest med i dag?

2. Är du journalist?

Flera SVT-anställda har upplevt enkäten som en obehaglig åsiktsregistrering, enligt mejl till Journalisten och till ETC.

JMG-doktoranden och journalistikforskaren Ulrika Hedman skåpar ut enkäten.

– Det generella problemet är att det här inte är rätt sätt att besvara frågan. Det diskussionen egentligen handlar om är ju om innehållet skulle vara vänstervridet, och det kan du inte svara på genom att undersöka åsikterna hos de som producerar innehållet, säger Ulrika Hedman.

– Ska man svara på om SVT har en politisk färg ska man i stället titta på innehållet, och det har medieforskare gjort i många år. På det stora hela är rapporteringen ganska neutral. All forskning visar att andra faktorer –  som yrkesideal och professionella praktiker som konsekvensneutralitet och nyhetsvärdering – slår hårdare än personlig ideologi.

Ulrika Hedman pekar också på stora metodproblem. De svarande behöver inte uppge några bakgrundsvariabler, vilket gör en bortfallsanalys och därmed också en analys av svaren man får in omöjlig.

– Som enkät betraktad är den usel. Ska du kunna göra en riktig analys av materialet måste du veta vilka som inte har svarat och om det är systematiskt eller inte, säger Ulrika Hedman.

Lisa Jarenskog på SVT i Göteborg är projektledare för det nya programmet. Hon säger att redaktionen är väl medveten om bortfallsproblematiken.

– Men eftersom vi har varit oerhört noga med att ingen ska kunna spåra och sammankoppla person och svar är det omöjligt för oss att fråga mer. Den totala anonymiteten har varit viktigast.

Men går det då att säga något alls utifrån enkäten?

– Det återstår att se. Den undersökning som har figurerat flitigt när den här frågan har diskuterats är Kent Asps undersökning, där också antalet svaranden har kritiserats. Vi tyckte att det var intressant att se om vi kan nå längre.

Vad har ni fått för reaktioner på enkäten hittills?

– Faktiskt väldigt positiva, många här i huset tycker att det är spännande och intressant och undrar, precis som vi själva gör, vad vi kommer att kunna dra för slutsatser av enkätundersökningen. Det återstår att se.

Ni måste ha tänkt någonting, räknat med att kunna dra slutsatser?

– Absolut. Men enkäten ska ses som ett startskott i den här undersökningen. Hur vi går vidare vet vi inte ännu, det här är vår grundresearch.

Hur har urvalet gjorts?

– Vi har vänt oss till samtliga inom SVT som har en direkt eller indirekt påverkan på våra program. Det är inte nödvändigtvis enbart journalister. Det kan till exempel vara någon som bestämmer över trailers, som kan eller inte kan vara journalist.

Har ni fått adresserna via HR-avdelningen?

– Vi går inte in på det. Vi har betett oss som en fristående, självständig redaktion, ställt frågor och fått svar.

Vad säger du om kritiken att enkäten inte svarar på den egentliga frågan, om rapporteringen är ideologiskt färgad?

– Detta är en grundresearch. Självklart kommer vi inte stanna därvidlag. Utan precis som Ulrika Hedman påpekar säger det här ingenting om huruvida rapporteringen är ideologiskt färgad. Detta är ett startskott, säger Lisa Jarenskog.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies