SvD publicerade detaljer om Kulturprofilens våldtäkter

7 januari, 2020

MEN-beslut Pressens Opinionsnämnd klandrar Svenska Dagbladet för en debattartikel om domen mot Kulturprofilen. Nämnden har varit oenig.

I januari 2019 publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel om den fällande våldtäktsdomen mot den så kallade ”Kulturprofilen”. Artikeln var skriven av en överläkare, som ifrågasatte domen. En läkarstudent replikerade två dagar senare, och överläkaren svarade på repliken. I debattartikeln citerades längre textstycken ur domen om hur övergreppen gått till.

Saken anmäldes till Pressombudsmannen av målsäganden i rättegången mot Kulturprofilen. Hon menade att SvD dolt att överläkaren ingick i Kulturprofilens bekantskapskrets, att överläkaren hade ”förvanskat och vinklat” vad som kommit fram vid rättegången, och undanhållit uppgifter, med följden att Svenska Dagbladet spridit en ”felaktig bild av vad som sagts i rätten”.

Pressombudsmannen anser dock att det är den detaljerade beskrivningen av övergreppet i den första debattartikeln som är mest pressetiskt problematisk.

”Att en tidning, utan återhållsamhet, i detalj återger vad som skett river inte bara upp såren för brottsoffret, utan riskerar också att åsamka henne en allvarlig publicitetsskada inför den krets som vet vem det handlar om”, skriver PO i sitt beslut och anser att tidningen ska kritiseras.

Pressens Opinionsnämnd instämmer i POs bedömning och klandrar Svenska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Beslutet fattades med minsta möjliga majoritet. Åtta av de 17 nämndledamöterna som deltog i beslutet ville fria, och har anmält skiljaktig mening. De anser att utgångspunkten måste vara att domar ska kunna debatteras även när de rör typiskt sett känsliga frågor. De åtta skriver:

”I det aktuella fallet bygger debattörens åsikter på kritik av hur domstolen bedömt förloppet i ett våldtäktsmål. En sådan kritik kan svårligen föras fram utan att förloppet redovisas. Anmälaren har inte lyft fram att det är omfattningen och detaljerna från domen som är problemet i artiklarna. Vad anmälaren i stället lyft fram är att redogörelserna i de anmälda artiklarna utelämnar och felaktigt tonar ner delar från domen på ett sätt som vinklar beskrivningen till brottsoffrets nackdel.”

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies