Stress gör journalister sjuka

17 augusti, 2012

Slimmade redaktioner, dålig planering, ingen uppskattning, brist på möjlighet att planera arbetet och teknik som inte fungerar. Så ser vardagen ut för många journalister. Och detta skapar stress.

Enligt den enkät som Journalisten skickade ut till ungefär 13 000 medlemmar i Journalistförbundet svarade 13,4 procent att de varit sjukskrivna på grund av stress de senaste fem åren.

Det är något fler kvinnor (16 procent) än män (10 procent) som uppger att de varit sjukskrivna på grund av stress.

Det är framför allt de som jobbar på kvällstidning och kommersiell radio och TV som upplever arbetssituationen som mycket stressande (runt 35 procent). Hälften svarade att de upplevde arbetssituationen som ganska stressande.

Enligt stressforskare handlar stress inte enbart om att det är för mycket att göra på arbetet. Har man möjlighet att göra ett bra jobb under rimliga förutsättningar kan det vara stimulerande att jobba mot en deadline. 

Stressforskare anser att det är bristen på inflytande över arbetssituationen som leder till den farliga stressen som tär på kroppen. Skadlig stress framkallas främst av en kombination av alltför stor arbetsbelastning och låg egen kontroll över det arbete som ska göras.

– Har man makt över den egna arbetssituationen mår man betydligt bättre än om man inte har det. Inom arbetspsykologin talar man om egenkontroll över det egna arbetet. De flesta människor tycker om att rå över sig själva, säger Lennart Levi, professor emeritus i miljömedicin vid Karolinska sjukhuset,

 Journalistens undersökning visar att runt 20 procent svarade att de inte kan påverka sin arbetssituation.

Även när det gäller att styra över sina arbetstider, något som kan vara en stressfaktor om man har en familj som ska pusslas ihop med jobbet, är det anställda på kvällstidningar (36 procent) som anser att de har svårt att styra över sina arbetstider.

Hälften av de bemanningsanställda svarade att de inte kan styra över när de ska jobba. Många bemanningsanställda vet inte från dag till dag var och när de ska jobba. I en kommentar till enkäten skriver en bemanningsanställd: ” Stress pga anställningsformen. Måste alltid vara tillgänglig.”

Även friheten att själv komma på uppslag och ämnen påverkar arbetsmiljön. Det rör sig helt enkelt om hur medarbetarnas kreativitet tas tillvara och uppskattas. Generellt sett verkar möjligheten att omvandla idé till reportage vara stor inom mediebranschen och runt 70 procent svarade att de hade mycket stor frihet eller ganska stor frihet. Däremot verkar den journalistiska friheten vara något lägre på kvällstidningar: runt hälften svarade att de har liten eller ingen frihet att själva välja ämne och uppslag till artiklar.

Även bemanningsanställda (54 procent) tillhör den grupp som känner att de har liten möjlighet att påverka, troligen beroende på att de har en svagare relation till de redaktioner de är inhyrda på och därför har svårare att få gehör för sina synpunkter.

När Journalisten frågade hur arbetet förändrats i ett längre perspektiv, om jobbet de senaste fem-tio åren blivit mer eller mindre självständigt, svarade 28 procent att det blivit mindre självständigt. Storstadstidningarna skiljer ut sig eftersom närmare 44 procent av journalisterna svarade att jobbet blivit mindre självständigt.

Även de som jobbar på kvällstidningar (38 procent) samt redigerare (38,5 procent) och fotografer (39 procent) anser att jobbet blivit mindre självständigt de senaste fem-tio åren.

 

Läs hela undersökningen i senaste numret av Journalisten.

 

Prenumerera på Journalisten

Helår: 695 kr Halvår: 350 kr
Journaliststuderande, helår: 325 kr

Teckna din prenumeration här:
Journalisten.se/prenumeration
eller mejla till: annons@journalisten.se

Kommentarer

Det finns 7 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Lizzie mån, 2012-08-20 11:21
Och frilansjournalisterna då?
Inlagt av Per mån, 2012-08-20 16:46
Det kallas "karma". Sprider man skit så får man skit tillbaka.
Inlagt av Olof tis, 2012-08-21 10:01
Svårt att hindra tanken att det finns en viss rättvisa i det...När journalisterna börjar försöka att återge verkligheten i stället för att ljuga och dölja för att kontrollera och manipulera folket på ett vis som hör hemma i diktaturer, då kan jag börja tycka synd om dom.
Inlagt av Daniel tis, 2012-08-21 12:25
Varför skulle ni ha det bättre än någon annan?
Inlagt av Nielsen tis, 2012-08-21 12:49
Är beredd att hålla med Per, journalister hamnar ju tex på en mindre charmant andra plats bland de yrkesgrupper som man litar minst på - bara efter politiker.
Inlagt av Carpe Diem tis, 2012-08-21 13:14
Det kan aldrig vara bra för själslivet att veta vad sanningen är men att, för att behålla jobbet, vara tvungen att ljuga. Rekommenderar journalister som mår dåligt att antingen börja beskriva verkligheten utan förvanskningar eller skaffa annat yrke. Om inte kommer ohälsan i skrået att fortsätta.
Inlagt av Sandra tis, 2012-10-30 10:06
Skulle nog mer tro på att "stressen" är dåligt samvete som gör journalisterna "sjuka". All den stund man inte får skriva helheten ,all den stund artiklar skall vinklas till en viss fördel,all den stund statistik inte visar verkligheten all den stund den är beställd av viss politisk färgning samt saknar viktiga parametrar för att bli verklighetsförankrad,all den stund journalisten o ena sidan säger sig vara för demokrati och åsiktsfrihet samtidigt får journalisten inte skriva ut andra åsikter än vad som anser vara just "de rätta " åsikterna, ja då förstår jag mer än väl att journalister i allt högre grad är vid ohälsa.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies