Sverker Lindström och Niclas Malmberg.

Stiftelserna dominerar landsortspressen

17 april, 2018

Omvandlingen av medieägandet sedan 2005 har lett till att stiftelser i dag äger mer än 70 procent av dagstidningarna utanför storstäderna.

Det framgår av en rapport skriven av författaren och journalisten Sverker Lindström på uppdrag av Arena Idé, som presenterades i dag.

Sverker Lindström har kartlagt ägandet av landsortstidningarna och menar att resultatet är överraskande genom den stora dominansen av borgerligt styrda stiftelser. Av de 85 landsortstidningar som kommer ut minst tre gånger i veckan ägs 34 av stiftelser styrda av L-politiker. 21 ägs av M-ledda stiftelser, två av C-intressen och en av S-intressen.

De tre stora koncerner som dominerar, Mittmedia, NTM och Gota Media, styrs av liberala eller moderatstyrda stiftelser.

Lindström menar att den starka ägarkoncentrationen undervärderades av Anette Novaks statliga medieutredning som avslutades 2016. Hans analys är också att det finns en sammanblandning av (liberal och moderat) politik och affärsintressen som är olycklig, och som i hög grad påverkade riksdagsförhandlingarna om ett nytt mediestöd.

– När Mediestödsutredningen ville slopa andratidningsstödet slog Mittmedia och Gota ifrån. Slopas stödet lägger vi ned tidningarna, stod det mellan raderna i deras yttranden. Samtidigt satte deras politiker stopp för ett nytt stöd och ville förlänga det nuvarande systemet. Nu återstår många frågor: går verkligen presstödet till de tidningar som mest behöver det? Det har ingen tittat på. Man kör på i gamla hjulspår, menade Lindström vid rapportsläppet på tisdagen.

Miljöpartisten Niclas Malmberg som sitter i kulturutskottet och presstödsnämnden och som varit med och förhandlat fram det parlamentariska förslag om nytt mediestöd som nu ligger på riksdagens bord, gav Lindström rätt i beskrivningen av Allianspartiernas agerande i frågan. Han beskrev det som att de borgerliga partierna i medieutredningens referensgrupp inte var beredda att bidra konstruktivt.

– Utifrån den situationen hade Anette Novak ingen chans att se var det fanns politisk möjlighet att gå vidare med nya idéer, menade Niclas Malmberg.

Alliansen var inte heller intresserad när kulturministern gav socialdemokraten Berit Högman i uppdrag att samla företrädare för sju partier för att komma vidare i arbetet mot ett nytt mediestöd, påpekade Malmberg.

– Allianspartierna lade ut hela ansvaret på tidningarnas remissvar. I dem fanns inget stöd för medieutredningens förslag.

Förslaget som ligger på riksdagens bord är därför ett kompromissförslag med några av Medieutredningens viktigaste förslag (vita fläckar-stöd och utvecklingsstöd), parat med en förlängning av det befintliga presstödet, framhöll Malmberg.

Laila Naraghi, S-ledamot i konstitutionsutskottet, som också fanns på plats för att kommentera rapporten tyckte att det var utmärkt att det kommer fram att medieägandet inte fanns med i direktiven till Medieutredningen, vilket Malmberg också framhöll i ett försvar av utredningen.

Men hon menar också att Sverker Lindström kanske har en ”överdriven tro” på samordningen mellan de borgerliga stiftelserna.

– Man ska inte överdriva den politiska styrningen från stiftelserna till tidningarna, sade Naraghi, och frågade om inte arbetarrörelsen också borde ha prövat stiftelseformen för sitt tidningsägande.

– Det har ju inte gått så bra med vårt tidningsägande.

Hon framhöll att medieutredningen var ett dåligt förankrat förslag i branschen och att en nedläggning av dagens presstöd inte är ett tänkbart alternativ för henne i ett läge när ”nazisterna står i våra köpcentrum”.

– Vi kunde självklart inte bidra till en nedläggning av presstödet, som medieutredningen skulle ha inneburit, sade Laila Naraghi.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies