Slöjdlärare påstods ha lyft elev i skrevet – Mitt i fälls

18 juni, 2019

MEN-beslut Mitt i Stockholm påstod att en lärare använt våld mot en elev men lät inte läraren bemöta anklagelserna. Tidningen fälls för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I november publicerade Mitt i Stockholm en artikel där det påstods att en lärare på en namngiven grundskola hade lyft en funktionsnedsatt elev i skrevet, brottat ned honom och låst hans huvud i ett nackgrepp. Händelsen fanns dokumenterad i en video som Mitt i hade tagit del av.

Läraren anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och ansåg att uppgifterna i artikeln var felaktiga, bland annat hade han inte lyft eleven i skrevet eller gjort ett nacksving. Han menade också att det saknades uppgifter i texten om att eleven olovligen trängt sig in i salen, bråkat, stört och börjat såga i en annan elevs slöjdarbete, samt att eleven hotat och misshandlat läraren. Läraren ansåg också att han var lätt att identifiera, vilket lett till att det bildats en mobb på sociala medier där han benämndes som ”barnmisshandlare” och ”pedofil”.

PO konstaterar att uppgifterna om allvarligt våld var av sådan art att tidningen borde ha gett slöjdläraren tillfälle att bemöta anklagelserna. Eftersom så inte skett orsakades han en oförsvarlig publicitetsskada.

Pressens Opinionsnämnd (PON) instämmer i POs bedömning och klandrar Mitt i Stockholm för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies