Skrev ensidigt om
grov anklagelse

19 september, 2016

MEN-beslut Kristianstadsbladet klandras av Pressens opinionsnämnd för en artikel där grova och obekräftade anklagelser framfördes mot en anställd inom Kriminalvården.

Under rubriken ”Dömd uppmanades att begå självmord” skrev Kristianstadsbladet om hur en anställd inom Kriminalvården ska ha uppmanat en dömd våldsbrottsling att begå självmord. Det fick den dömdes ombud berätta om. Tidningen skrev också att den anställde var släkting till brottsoffret. Vad tidningen inte berättade var att ombudet även var den dömdes syster.

Uppgifterna var inte bekräftade av någon annan källa än ombudet.

Den anställde på Kriminalvården anmälde tidningen för de falska anklagelserna, och påpekade att flera personer kunnat identifera honom genom artikeln.

Allmänhetens pressombudsman skriver att Kristianstadsbladet trots en uppföljande artikel där anmälaren fick bemöta anklagelserna, måste klandras. Detta med hänsyn till ”de allvarliga, vagt underbyggda anklagelserna som riktats mot anmälaren, samt då anmälaren blivit utpekad för fler personer än de närmast berörda”.

Pressens opinionsnämnd delar POs uppfattning och klandar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies