Sekretessfel kördes i repris

28 augusti, 1997

För andra gången på ett år har socialkontoret i Höganäs nekat reportern Anders Davidsson att få ut länsrättsdomar. Nu som då river kammarrätten upp myndighetens beslut.

För andra gången på ett år har socialkontoret i Höganäs nekat reportern Anders Davidsson att få ut länsrättsdomar. Nu som då river kammarrätten upp myndighetens beslut.

Anders Davidsson, reporter på Nordvästra Skånes Tidningar begärde hos socialkontoret i Höganäs att få ut domar i sociala ärenden som avkunnats av länsrätten i Skåne län.

Han hävdade att sådana domar alltid är offentliga, om inte domstolen själv beslutat om sekretess.

Eftersom domarna fanns hos socialkontoret borde de genast lämnas ut. Socialkontoret vägrade med hänvisning till sekretesslagen 7 kap 4 § om socialtjänstsekretess. Myndighetens beslut stöddes av kommunjuristen.

Sekretess upphör i dom

Kammarrätten konstaterar att enligt 12 kap 4§ upphör sekretess i mål eller ärende i domstols rättskipande verksamhet att gälla om uppgiften tas in i en dom. Bara om domstolen särskilt beslutat om det ska sekretessen bestå.

I de aktuella domarna sägs inget om sekretess.

Därför upphäver kammarrätten socialkontorets beslut och ålägger myndigheten att utan dröjsmål lämna ut handlingarna till Anders Davidsson.

I ett parallellfall maj i år slog kammarrätten i en dom fast att socialkontoret i Höganäs måste lämna ut en länsrättsdom till Anders Davidsson. Även då hade socialkontoret vägrat reportern att få ut en dom med hänvisning till socialtjänstsekretessen. Och även då rev rätten upp myndighetens beslut med hänvisning till samma lagrum som nu.

Markering

I den senaste domen gör kammarrätten en markering av att oavsett om en uppgift ännu är sekretessbelagd hos en annan myndighet är domstolens avgörande offentligt — om sekretessen upphört att gälla genom att den tagits in i en dom. Detta oberoende av hos vilken myndighet domen förvaras.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies