FOTO: Linda Berglund

Sänkt straff för
hotet mot Anna Gullberg

17 maj, 2017

Dagsböter och villkorlig dom blev straffet för den man som mordhotade Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg.

I Gävle tingsrätt dömdes mannen som riktat ett mordhot mot Anna Gullberg till två månaders fängelse. Nu sänker hovrätten för Nedre Norrland domen till 130 dagsböter och villkorlig dom.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är försvårande att hotet har riktats mot Anna Gullberg i hennes egenskap av chefredaktör och hovrätten bedömer att hotet haft sin grund i tidningens kritiska artiklar om företrädare för moskén i Gävle, där mannen samt släktingar till honom är verksamma.

Mordhotet mot Gullberg framfördes per telefon direkt till en företrädare för polismyndigheten i Gävle och har ett straffvärde på två månaders fängelse, menar såväl tings- som hovrätt. Ändå väljer hovrätten att utdöma villkorlig dom och dagsböter.

Förklaringen till detta är att Högsta domstolen i flera fall ersatt fängelsestraff med villkorlig dom och samhällstjänst. I ett fall som hovrätten tar upp fick en person som riktat en revolver mot anställda vid ett socialkontor skyddstillsyn med samhällstjänst i stället för åtta månaders fängelse, vilket var det aktuella straffvärdet. I ett annat fall fick en person som tryckt en kniv mot en annan person och hotat att skära halsen av vederbörande villkorlig dom och samhällstjänst i stället för fyra månaders fängelse.

Det som skulle tala för ett fängelsestraff vore om det aktuella hotet skulle ha ett högre ”artvärde” än andra typer av olaga hot, till exempel om det rör en typ av brott som blivit mer utbrett i samhället. Hovrätten menar att det inte finns något som talar för att den aktuella typen av olaga hot som har uttalats till en tredje person i ett telefonsamtal har ett högre artvärde än andra typer av olaga hot.

Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg är missnöjd med straffsänkningen.

”Det är bra att man väljer att se att brottet är riktat mot mig i min yrkesgärning. Jag tycker att det är olyckligt att de ändrar påföljden, men det är bra att hovrätten konstaterar att hotet är kopplat till vår granskning, och det är bra att de säger att straffvärdet är två månaders fängelse”, säger Anna Gullberg till GD.

Även Tidningsutgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter kritiserar domen:

”Det är viktigt att samhället tar hoten mot medier och ansvariga chefredaktörer på allvar. Därför är det tråkigt att hovrätten sänker straffet. Det är klart och tydligt att målet med hotet är att få Anna Gullberg och tidningen att sluta granska. Det är ett hot mot demokratin och samhället måste börja markera tydligare i dessa fall. Det hade funnits utrymme för fängelse, men det är viktigt att det fortsatt blev en fällande dom”, säger Jeanette Gustafsdotter i ett uttalande.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies