Jenni Kay.

Romska journalister nekas fast anställning på SVT

24 juni, 2021

80 procent av SVTs program på romani är gjorda av icke-romer som inte kan språket – en följd av att SVT vägrar tillsvidareanställa romska journalister, uppger journalisterna Jenni Kay och Dusan Marinkovic för Journalisten.

Jenni Kay arbetade som programledare i fem år på SVT med produktioner på det nationella minoritetsspråket romani chib. I höstas blev hon utlasad.

– Jag skulle få mitt kontrakt förlängt, och det fanns långt gångna planer på att jag skulle få en talkshow på romani, men då upptäckte min chef att eftersom jag hade arbetat i nästan fem år hade jag blivit fast anställd om jag fått en förlängning, berättar Jenni Kay.

– Chefen sa: ”Det var tur att jag inte hunnit skriva på, då hade du blivit fast anställd.” Jag blev jätteledsen och besviken. Sen fick jag en depression på hösten på grund av hur jag blivit behandlad av SVT. Det är ett system där man inte värnar människor.

Inom de andra minoritetsspråken på SVT finns fast anställda journalister, men inte inom språkområdet romani chib. Det leder till allvarliga problem i produktionen, och med arbetsmiljön, menar Jenni Kay:

– Det händer att jag är den enda som kan språket i en produktion. Då måste jag vara redaktör, producent, tolk och programledare i ett. Så ser det inte ut för andra programledare på SVT. För ett par år sedan ledde den stora arbetsbelastningen till att jag blev sjukskriven på grund av stress.

Journalisten Dusan Marinkovic är också kritisk till SVTs hantering av programmen på romani chib. Han har under året jobbat på SVT men arbetar under sommaren på Sydsvenskan.

I sitt slutarbete på Skurups journalistlinje undersökte han representationen i de längre romska programmen (minst tolv minuter) på SVT under perioden 1998-2021. Han upptäckte att av 35 program var 28 gjorda av icke-romer. Bara sju av programmen hade en romsk projektledare, producent eller redaktör.

– Metoden är lite osäker, säger Dusan Marinkovic (bilden). Eftersom SVT inte registrerar efter etnicitet var jag tvungen att utgå från namnen och ta reda på om personerna är romer. Det är förstås teoretiskt möjligt att icke-romska journalister lärt sig tala romani, men det är extremt osannolikt.

– Jag har pratat med andra romska journalister som berättar att de är överarbetade när de gör produktioner för SVT, just eftersom de ofta är ensamma med att kunna språket. Icke-romska journalister som gjort program på romani berättar för mig att de tycker att det är svårt, och anser att SVT borde anställa fler journalister som kan språket.

Dusan Marinkovic ifrågasätter om SVT verkligen rekryterar på kompetens.

– Att kunna ett språk är en kompetens – och en förutsättning när man ska göra program på det språket. Ändå anställer SVT inte personer som kan romani för att göra program på romani. Det är svårt att begripa. Följden är att stereotypa bilder av romer sänds av SVT, jag har sett flera exempel på det, säger han.

Jenni Kay anser att det är viktigt att SVT säkrar kompetensen som behövs för att leva upp till kraven i sändningstillståndet.

– Jag tycker att det är självklart att våra berättelser berättas av oss; att den som beslutar om hur romer framställas i SVT har kulturell förståelse och språkkunskap.

Ylva Jonsson Sarri, minoritetschef på SVT, menar att det finns saker som kan förbättras.

– Vi har pratat med Dusan Marinkovic om undersökningen och håller helt och hållet med om att språkkompetens är viktigt i vårt minoritetsutbud. På SVT sker rekryteringar baserat på kompetens. Det betyder att varenda medarbetare som arbetar hos oss gör det för att de är kompetenta och ingenting annat. Vi tror att Dusan har rätt i sak, att vi behöver bli bättre på att bygga nätverk med romska journalister och medarbetare och arbeta mer för att hitta berättare med romsk kulturkompetens, säger Ylva Jonsson Sarri.

Vad har du för förklaring till det som Dusan Marinkovics undersökning visar?
– Jag avstår från att kommentera själva undersökningen eftersom den bygger på hans subjektiva antaganden utifrån de namn som finns i eftertexterna. Vilket inte säger något om kompetensen hos de medarbetarna som gjort programmen.

Andreas Bedinger, chef för programdivisionen på SVT, menar att en förklaring till att SVT inte fastanställt romsk kompetens på samma sätt som SR har gjort, för att göra program på romani chib är att ansvaret för minoritetsspråken är uppdelat mellan public service-bolagen:

– Vi fördelar ansvaret mellan bolagen och SR har huvudansvaret för romani. Medan SVT tar ansvar för bland annat teckenspråk, säger Andreas Bedinger.

Men ni har ju ändå ett behov av journalister som kan romani, varför kan ni inte tillsvidareanställa en eller flera romska journalister?
– Vi anställer bara efter kompetens, inte efter etnicitet. Språkkompetens och kulturell kompetens är förstås jätteviktiga när det gäller programmen på romani och vi jobbar med att säkra de kompetenser vi behöver. Vi har krav på oss att köpa in viss extern produktion, från produktionsbolag eller frilansar, och det gör vi återkommande när det gäller program på romani chib. Vi behöver också vara flexibla och ha en variation i utbudet. När det gäller romani vill vi till exempel kunna sända på flera olika romska dialekter.

Vad säger du om det Jenni Kay berättar om hur hon blev utlasad i höstas?
– Jag kan  inte uttala mig om ett enskilt fall, men det är förstås beklagligt om hon har upplevt det så. Det ska inte finnas oklarheter kring anställningar och tidsgränser i anställningsavtalen, säger Andreas Bedinger.
 

Fakta

SVTs sändningar på romani chib

Totalt sände SVT 32 timmar på romani chib (förstasändningar) under 2020. SR sände 158 timmar och UR sju timmar.

Totalt sände SVT 303 timmar på något av nationella minoritetsspråken under 2020 (förstasändningar), varav 149 timmar på finska, 95 på samiska, 25 på meänkieli och två timmar på jiddisch.

Enligt sändningstillstånden ska public service-bolagen tillsammans sända ett visst antal timmar på de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib – samt på teckenspråk.

SR har huvudansvaret för produktionen av program på romani chib och har en egen redaktion: Radio Romano, med flera fast anställda journalister.

Det finns inga exakta uppgifter över hur många som talar romani chib i Sverige. Antalet romer uppskattas till mellan 20 000 och 120 000. Enligt Språkrådet är det mer troligt att antalet romer i Sverige ligger närmare den högre siffran.

Källor: Sveriges Televisions public service-redovisning 2020, Sändningstillstånd för Sveriges Television 2020-2025, Språkrådet.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies