Resolution om Isaak antagen

9 oktober, 2020

Dawit Isaak Europaparlamentet antog igår resolutionen som kräver att Eritrea släpper Dawit Isaak och övriga samvetsfångar fria omedelbart och ovillkorligen.

Som Journalisten berättat låg svenska parlamentariker bakom resolutionen som antogs igår. 

Resolutionen röstades igenom med stor majoritet (663 ja, 19 nej, 13 nedlagda röster) och uppmanar Eritrea att omedelbart och villkorslöst släppa Dawit Isaak. Den säger också att Dawit Isaaks fortsatta förvar inte är en eritreansk affär utan svensk, samt kräver att EUs och EUs medlemsstaters företrädare, Dawit Isaaks familj och juridiska ombud ges omedelbart ska få träffa Isaak.

Resolutionen begär också en detaljerad och omfattande bedömning av samtliga EUs och EUs medlemsstaters medel som tilldelats Eritrea, och slår fast att pengar inte borde gå till regeringen.

Flera svenska parlamentariker utöver initiativtagarna välkomnar den.

”Det är bra att Europaparlamentet klart och tydligt tar ställning för att det fria ordet måste gälla och med bred och tydlig marginal röstar för resolutionen. Dawit måste omedelbart släppas på fri fot”, säger Abir Al-Sahlani, Centerpartiet.

”Inte en krona av EUs biståndspengar får finansiera Eritreas regering så länge de inskränker demokratin och de mänskliga rättigheterna”, säger Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet.

Dawit Isaak

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies