Rektor fick inte svara på anklagelser om att ha efterforskat källa

26 oktober, 2020

MEN-beslut Sydöstran klandras för att en rektor som pekades ut för att ha brutit mot meddelarskyddet inte fick bemöta uppgifterna.

Det var i mars som Sydöstran publicerades en artikel med en namngiven rektor som anklagades för att ha efterforskat källor.  

Den föregående dagen hade tidningen kontaktat rektorn med anledning av reaktioner på sociala medier gällande beslutet att låta en skolklass åka på skidresa, trots coronavirusets spridning.

Rektorn hade då frågat reportern vem eller vilka som hört av sig till tidningen kring detta. Rektorn hade också skrivit ett mejl till föräldrarna där hon undrade vem det var som hade kontaktat medier.

Publiceringen anmäldes av rektorn som menade att hon inte hade efterforskat källor.

Däremot hade hon skrivit ett mejl till föräld­rarna där hon undrade vem som ville skada skolan för att ”vi gör en aktivitet som är full med glädje och som kommer att skapa minnen för livet för eleverna.” Enligt rektorn har tidningen inte heller varit i kontakt med henne.

Tidningen svarade genom chefredaktören och ansvarige utgivaren Anders Nilsson att rektorn vid två tillfällen hade frågat en reporter vem som tipsat tidningen. Dagen därpå hörde även en förälder av sig och berättade att rektorn hade skickat ett mejl till dem där hon undrade vem som hade gått till medier. 

Rektorn for också med osanning när hon gav sken av dels att hon inte efterforskat källor, dels att tid­ningen inte hade varit i kontakt med henne över huvud taget, menar Sydöstran. 

Medieombudsmannen, MO, stryker under i beslutet att han har till uppdrag att pröva om den anmälda publice­ringen har orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Inte att pröva vad som är sant eller falskt i en publice­ring. 

Uppgiften om att anmälaren brutit mot efterforskningsförbudet var av sådan art att tidningen borde gett henne tillfälle till samtidigt bemötande, skriver MO.

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies