Samaneh Kazemi Karlsson och Nahid Ayazi misstänker att deras ansökningar om tjänster på Radio Sweden gallrades bort för att en annan person skulle få tjänsten. FOTO: Tor Johnsson

Radio Sweden anklagas
för vänskapskorruption

15 juni, 2017

Tidigare anställda vid Radio Sweden anklagar delar av redaktionen för vänskapskorruption. Journalistförbundet har varit inkopplat och anser att Sveriges Radio inte har utrett frågan tillräckligt.

Enligt flera personer som har arbetat med Sveriges Radios utlandsspråkiga sändningar finns problem med rekryteringar till Radio Sweden.

– Jag upplevde aldrig att kompetens var något riktigt eftertraktat, säger en person med insyn.

Problematiken handlar bland annat om att chefer inte kan alla språk på redaktionen och att de byts ut, vilket ger mångåriga anställda informell makt, enligt samma källa.

De tidigare anställda Nahid Ayazi och Samaneh Kazemi Karlsson är tydliga med vad de ser som det största problemet: en manlig trojka som håller varandra om ryggen, intrigerar och påverkar rekryteringar.

Båda har gedigen redaktionell erfarenhet och har vikarierat på Radio Sweden i flera år. Samaneh Kazemi Karlssons vikariat upphörde under hennes graviditet 2015, trots löften om en fortsättning. Ändå kallades de inte till intervju när en tjänst utlystes förra året. De är övertygade om att deras ansökningar gallrades bort av en av männen för att lättare ge en annan man tjänsten.

När Nahid Ayazi frågade ledningen varför hon inte kallats till intervju fick hon först veta att ansökan inte nått ledningen. Sedan ändrades beskedet och hon intervjuades – men bara som en formalitet, menar hon.

Hon fick stöd av Journalistförbundet för att driva saken som ett diskrimineringsfall. Ombudsmannen Ragnar Forsén som företrädde Nahid Ayazi konstaterar att det inte rättsligt går att slå fast att hon diskriminerats på grund av kön eller ålder. Däremot ser Ragnar Forsén brister i hur SR hanterat rekryteringen: SR har för Nahid Ayazi återgivit meriterna hos den person som fick tjänsten på ett felaktigt och ofullständigt sätt, och gett henne information om urvalsgrunderna som saknade koppling till utlysningen, menar han.

– Arbetsgivaren har skött processen på ett klantigt sätt. För detta bad man vid ett första förhandlingstillfälle Nahid Ayazi om ursäkt, men sedan vill man inte stå för ursäkten i protokollet, säger Ragnar Forsén.

Han menar att turerna kring protokollet och SRs kommunikation gentemot Nahid Ayazi visar att företaget har ett arbete framför sig vad gäller att förbättra rekryteringsarbetet och utreda de vänskapsrelationer som enligt flera röster tillåts påverka det.

– Man säger att man har tagit hand om det här, men min bild är att man inte tar det riktigt seriöst. Oavsett om det rört sig om diskriminering eller inte kan det finnas anledning att utreda problemen. Om något ligger och jäser kan det utvecklas till något allvarligt, säger Ragnar Forsén.

Gaby Katz, redaktionschef på Ekot Radio Sweden, är knapphändig i sina svar på kritiken:

– När det gäller det aktuella ärendet kan vi konstatera att det avslutades med att båda parter kunde konstatera att ingen diskriminering hade skett.

Har ni gått till botten med problemen?
– Våra rekryteringsprocesser genomförs av ansvariga chefer enligt en transparent och kompetensbaserad modell som bland annat ska säkerställa att det inte förekommer diskriminering. Att vi inte skulle ta den typen av diskussioner eller kritik på allvar stämmer inte alls, menar hon.

Nahid Ayazi och Samaneh Kazemi Karlsson är besvikna över det de upplevt, och vet att fler med dem upplevt problemet.

– Jag känner att det inte går att lita på någon i samhället. Det här rör sig om Sveriges Radio, ett stort och offentligt medieföretag – har de inga regler för hur anställningar ska gå till? De borde anställa efter meriter och inte kompisskap, säger Samaneh Kazemi Karlsson.

De har dock inte lyft saken till ledningen under åren, av rädsla för att vara den besvärliga vikarien.

De är också besvikna över den respons de fått från fackklubben på SR. Klubbordförande Ulrika Hyllert säger till Journalisten att hon känt till, men inte kunnat få bilden av flerårig vänskapskorruption på Radio Sweden bekräftad när hon undersökt uppgifterna.

– Men om det stämmer är det inte acceptabelt. Det är viktigt att det inte sopas under mattan om det så bara finns ett spår av dessa problem.

Hyllert menar att SR har professionaliserat sin rekryteringsprocess rejält de senaste åren. Det innebär inte att allt är bra.

– Efter att vi haft två förhandlingar under förra året om eventuell diskriminering så menar jag att SR är för otydliga i hur de hanterar kraven de ställer och hur dessa viktas. Det gör urvalet otydligt för en sökande. Vi arbetar för att det ska ändras.

Men schabblet med Nahid Ayazis ansökan ska ha skett under den nya ledningen.
– Rekryteringen gjordes under den period som Radio Sweden övergick till att bli en del av Ekot. Så den nya ledningen hade antingen inte börjat eller knappt hunnit sätta sig in i arbetet, säger Hyllert.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies