Gå direkt till textinnehållet

Public service-klubbar rasar mot Unionen

Journalistklubbarna på SR och SVT rasar över att Unionens och Sacos nya avtal på public service-området öppnar för otrygga anställningar i upp till tio år.

Av historiska skäl gäller Unionens eller Sacos avtal även för oorganiserade på public service.

Journalistklubbarna på SR, SVT och UR har under många år ifrågasatt staplandet av visstidsanställningar och påtalat konsekvenserna för individen och journalistiken.

Striden för tryggare anställningar har också gett resultat. Efter Arbetsdomstolens dom i Linn Ohlsson-fallet i fjol har SR tillsvidareanställt 20 personer som arbetat under anställningsliknande förhållanden.

SR utreder nu också sin bemanning och ser bland annat över fördelningen mellan visstids- och tillsvidareanställda.

Journalistklubbarna är upprörda över att Unionen och Saco i det läget tecknar avtal som ger arbetsgivarna möjlighet att visstidsanställa en person i sju år utan att personen får företrädesrätt, och i tio år innan man får en fast tjänst.

Hittills har det krävts ”berikning” för att man ska kunna programanställa medarbetare, det vill säga att personen ska tillföra speciell kompetens på ett visst område. Den klausulen är struken i det nya Unionen-avtalet.

– Det är förvånande, säger Petteri Karttunen, ordförande i journalistklubben på SVT. Varför ska man programanställa om inte personen berikar?

Han är också förvånad eftersom alla klubbar på public service-företagen fram till nu strävat efter att så många som möjligt ska få fasta jobb.

Gun Karlsson, ordförande i Unionen-klubben på SVT, ser det nya avtalet om visstidsanställning som ett nödvändigt ont.

– Vi slåss också för fler fasta anställningar. Men våra medlemmar med visstidsanställningar vill inte driva juridiska processer för att få fast jobb och därmed riskera att inte få anställning i framtiden.

Gun Karlsson förklarar att Unionen-klubben haft många möten med visstidsanställda och att man väl känner till deras problematik.

– De hoppar mellan olika jobb och mellan de olika företagen. Den företrädesrätt som funnits har inte fungerat. Visstidarna blir utlasade i stället. Våra medlemmar vill få längre sammanhållna anställningar och därmed mer trygghet.

Ulrika Hyllert, ordförande i journalistklubben på SR, berättar om svåra samtal när arga eller förtvivlade medlemmar hör av sig när de håller på att bli utlasade.

– De undrar varför vi inte kan skriva bort LAS helt och hållet eller bara för den personen. Kortsiktigt kan det ju tyckas helt rätt att ha en anställningsform som du i praktiken inte kan bli utlasad från.

– Problemet kommer när personen tröttnat på att inte kunna planera sitt liv, ständigt bevisa sin oumbärlighet, inte kunna ta ett lån, tveka att skaffa barn, generellt sett ha en sämre hälsa och riskera att få sluta först trots lång arbetstid.

Petteri Karttunen ser Unionens och Sacos agerande som ett sätt att försöka värva medlemmar från Journalistförbundet.

– Unionen har som mål att öka antalet medlemmar på SR och SVT. Men jag är orolig över att de lockar medlemmar som mest skulle behöva hjälp att få tryggare anställningar.

Fler avsnitt
Fler videos