Pressetisk härva i Lerum leder till dubbelfällning

8 november, 2019

MEN-beslut Pressens Opinionsnämnd fäller tidningen Lokalpressen Lerum för att ha publicerat rykten om kommunjuristen i Lerum, samt för att ha läckt till en annan tidning att samma kommunjurist PO-anmält Lokalpressen Lerum, i en pressetisk härva med märkliga sidospår.

I Lerums kommun pågår sedan flera år en tvist mellan kommunen och en lokal företagare, kallad A. 2014 valde kommunen att polisanmäla företagaren A för bedrägeri eftersom man ansåg att företagaren A under flera år fakturerat kommunen i strid med gällande ramavtal, men förundersökningen lades sedermera ner. Sedan dess har det pågått en civilrättslig tvist där företagaren A stämt kommunen på 3,2 miljoner kronor för utfört arbete som inte betalats av kommunen.

Nättidningen Floda Nyheter har i flera artiklar och krönikor skildrat processen, och kommunjuristen i Lerum Maria Egerlund Fletcher anser i en skrivelse till PO att rapporteringen i Floda Nyheter har varit partisk, och att tidningen har gått till ”rena personangrepp” mot henne. Floda Nyheter är dock inte ansluten till det pressetiska systemet, och kommunjuristen har därför inte kunnat PO-anmäla artiklarna.

Förra året inledde dock Floda Nyheter ett samarbete med den tryckta gratistidningen Lokalpressen Lerum, som började publicera artiklar från Floda Nyheter om den pågående tvisten. Lokalpressen Lerum är ansluten till det pressetiska systemet och nu valde kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher att PO-anmäla Lokalpressen Lerum för två av artiklarna som också publicerats i Floda Nyheter.

Den första artikeln, som var debattmärkt, publicerades den 28 november förra året och hade rubriken: ”Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker mot [A:s företag]?” I texten framhöll skribenten att Lerums kommun använt härskartekniker mot företagare A och hans företag.

I den andra artikeln, som publicerades under vinjetten ”Kommunkollen” den 19 december 2018 påstod en namngiven person att Lerums kommun ingått i en sammansvärjning med fyra företagare som personen kallade ”bitterfittorna”. Sammansvärjningen skulle ha gått ut på att ”stoppa” företagare A och hans företag. 

I nyhetsartikeln stod bland annat att läsa:

”De planerade kort och gott en sammansvärjning i vilken kommunen också skulle ingå. Obekräftat med eller utan kommunjuristen Maria Egerlund Fletchers goda minne.”

Kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher anser i sin PO-anmälan att anklagelsen var fullständigt osann, samt absurd och kränkande. Hon hade varit föräldraledig under den period då sammansvärjningen ska ha bildats.

I sitt svar till PO uppger Lokalpressen Lerums ansvarige utgivare Jan Larsson bland annat att det var av uppenbart allmänintresse att föra fram synpunkter i ärendet, eftersom det kunde ha stor ekonomisk betydelse för kommuninvånarna.

Kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher replikerade till PO att hon inte hade något att invända mot att Lokalpressen Lerum skrev om tvisten, utan det hon vände sig mot var hur den skildrades och att tidningen hade skrivit osanningar om henne.

Tidningens utgivare Jan Larsson svarade i sin tur att ”Lokalpressen är en ung tidning under utveckling”, och bad Maria Egerlund Fletcher att precisera vad som varit osanning i rapporteringen. Han vidhöll också att detta hade varit en ”dyrköpt affär” för Lokalpressen Lerum, då ”Lerums kommun helt slutat annonsera efter anmälningarna.”

PO konstaterar att formuleringen där tidningen skriver att den påstådda sammansvärjningen skapats ”obekräftat med eller utan kommunjuristen Maria Egerlund Fletchers goda minne” innebär att tidningen uppger att man saknar belägg för påståendet att hon ingått i en sammansvärjning.

”Att utan minsta belägg väcka tanken i en nyhetsartikel att hon skulle vara inblandad i en sammansvärjning mot företagaren, är tillräckligt för att tillfoga anmälaren allvarlig skada”, skriver PO.

PON delar POs bedömning och klandrar Lokalpressen Lerum för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Historien har dock ytterligare en förveckling. Den 18 december, dagen efter att Maria Egerlund Fletcher gjort sin första PO-anmälan mot Lokalpressen Lerum publicerade plötsligt Floda Nyheter en artikel om denna PO-anmälan. Hela hennes PO-anmälan publicerades intill artikeln i Floda Nyheter.

Det visade sig nu att Lokalpressen Lerums ansvariga utgivare Jan Larsson skickat sin erhållna kopia på PO-anmälan till systertidningen Floda Nyheter, i strid med den pressetiska hederskodexen som säger att den tidning som anmälts inte ska ge offentlighet åt PO-anmälan.

I ett yttrande till PO den 13 januari skrev Jan Larsson att tidningen hade ett samarbete med Floda Nyheter, och att:

”Lokalpressen delade med sig av PO-anmälan till Floda Nyheter. Den publicerades, eftersom den sågs som ett led i att försöka tysta kritiken i dels Floda Nyheter, dels Lokalpressen Lerum.”

Men nio dagar senare ändrar Jan Larsson sig plötsligt och påstår att skälet till att han skickade PO-anmälan till Floda Nyheter var att få rådgivning, inte för att få den publicerad:

”Min jurist är tillika redaktör för webbtidningen Floda Nyheter och därav misstaget”, skriver Jan Larsson till PO den 22 januari.

PO anser att det inte går att bortse från att Jan Larsson i sitt första yttrande uppgett att syftet med att dela med sig av anmälan till Floda Nyheter var att den skulle publiceras. PO anser därför att Lokalpressen Lerum ska kritiseras.

Pressens Opinionsnämnd instämmer i POs bedömning och klandrar Lokalpressen Lerum för att ha brutit mot god publicistisk sed, igen.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies