FOTO: Tor Johnsson

Politiker borde ha fått bemöta uppgifter

25 april, 2019

MEN-beslut Smålandsposten klandras av Pressens opinionsnämnd för att en lokal politiker inte gavs möjlighet att bemöta misskrediterande uppgifter.

I maj förra året rapporterade Smålandsposten om att den tidigare moderaten Suzanne Karlsson var toppnamn på det nya partiet Alvesta Alternativets vallista.

Tidningen rapporterade bland annat att Karlsson några år tidigare hade avgått som ordförande för revisio­nen i kommunen efter anklagelser från dåvarande kommunchefen om ett flertal lagbrott i samband med tecknandet av ett nytt avtal.

Suzanne Karlsson anmälde Smålandsposten till PO och anförde att tidningen utmålade henne som att hon gjort något kriminellt. Av anmälan framgick att hon fem dagar efter Smålandspostens publicering hört av sig till utgivaren och begärt att få publicera en insändare ”med begäran av rättelse av artikel”.

I insändaren, som inte publicerades bland annat eftersom Smålandsposten uppfattat den som en rättelse men ansett att det inte fanns några fel i artikeln, betonar Suzanne Karlsson bland annat att det inte fanns några fel på det omstridda avtalet hon tecknat. ”Inga lagar bröts”, skriver hon.

Smålandsposten svarade PO genom sin utgivare Magnus Karlsson att tidningen hade skrivit flera artiklar om konflikten och att alla inblandade hade fått säga sitt flera gånger. Tidningens publicering kunde inte ses enskilt utan var en del i ett större samman­hang där flera artiklar låg till grund. Anmälaren hade inte pekats ut som brottslig, menade tidningen.

PO konstaterar att det inte räcker med att tidigare artiklar klargör att det fanns delade meningar om varför Suzanne Karlsson lämnade sitt tidigare politiska uppdrag och om hon agerat i strid med lag.

Detta eftersom det finns en stor risk att turerna i ärendet, trots uppmärksamheten när det begav sig, fallit ur läsarens minne två år senare, skriver PO.

Smålandsposten har enligt PO brustit i att ge att Suzanne Karlsson tillräcklig möjlighet till bemötande. Tidningen hade till exempel kunnat redigera Karlssons genmäle eller upplyst om vilket innehåll genmälet bör ha för att kunna publiceras, anser PO, vars bedömning PON delar.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies