FOTO: Tor Johnsson

Politiker anpassar sig till medierna

11 juni, 2014

Om medialiseringen av politiken går för långt riskerar medborgarna att bli förlorarna. Det blir fler artiklar om det politiska spelet och färre om sakfrågor. Det anser Jesper Strömbäck (bilden), professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, som kommit ut med en bok om medialiseringen av politiken.

Jesper Strömbäck tycker sig se att medierna blivit allt mer självständiga gentemot de politiska organisationerna, som han anser är viktigt för demokratin och en obunden och granskande press.

– Men medierna har sin egen medielogik. Mediernas nyhetsvärdering utgår inte från ett demokratiskt eller politiskt perspektiv, utan det viktigaste är om nyheten passar deras nyhetsvärdering och fångar läsarnas uppmärksamhet. De tillvaratar inte allmänhetens intressen, utan tillvaratar sina egna intressen, säger Jesper Strömbäck.

Han tycker sig se att medier föredrar att gestalta det politiska spelet, därför att det är lättare att dramatisera.

– Det politiska spelet ställer mindre krav på journalisterna, och mindre krav på läsarna. Men vad som krävs är att medborgarna får information om hur politikerna tänker lösa frågor i samhället, hur trovärdiga de förslag som presenterar är.

Jesper Strömbäck påpekar att politiken måste anpassa sig till mediedramaturgin när de gör utspel eftersom den viktigaste informationskällan för medborgarna är medier.

Kan inte medborgarna få den informationen från sociala medier?

– Sociala medier har blivit viktigare, men har inte underminerat traditionella medier som informationskälla. Mycket som skrivs i sociala medier kommer från de traditionella medier.

Boken ”Mediatization of Politics, Understanding the Transformation of Western Democracies”, har Jesper Strömbäck redigerad tillsammans med Frank Esser vid University of Zurich.

 

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies