Gå direkt till textinnehållet

Nytt rekord för digitala annonsintäkter

Morgonpressen har aldrig sålt så mycket digitala annonser som 2018. Men tappet för printannonser var flera gånger större än den digitala tillväxten.

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med fyra procent förra året jämfört med 2017, och landade på totalt 902 miljoner kronor. Det visar TU – Medier i Sveriges internetbarometer.

Tillväxten skedde helt i landsortspressen, som ökade med drygt 14 procent, medan storstadstidningarna tappade fem procent av de digitala annonsintäkterna.

Samtidigt sjönk dock printannonsintäkterna i morgonpressen med hela 13 procent 2018, till totala 2 779 miljoner kronor.

"Uppgången för intäkterna i de digitala kanalerna kompenserar inte för intäktsminskningarna i de tryckta", konstaterar TU.

Fler avsnitt
Fler videos