Näthat föreslås
bli straffbart

3 februari, 2016

Hatiska yttranden på nätet ska kunna straffas som ofredande. Det föreslår utredaren Gudrun Antemar som i dag överlämnar sitt betänkande till justitieministern.

I betänkandet Integritet och straffskydd föreslår utredaren Gudrun Antemar en rad åtgärder som ska skydda enskildas personliga integritet på nätet. Grundlagsskyddade medier ska inte omfattas av lagändringarna, något som välkomnas av Tidningsutgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter, som också suttit med som expert i utredningen.

”Det har också varit tydligt under utredningens gång att det inte är de grundlagsskyddade medierna med ansvarig utgivare som tar ett ansvar som gör sig skyldiga till överträdelser. Därför är det bra att föreslagen ny straffbestämmelse införs utanför det grundlagsskyddade området. Vi som representerar grundlagsskyddade medier har full förståelse för att något måste ske mot näthatet. Denna utredning har landat i en bra balans mellan skyddet för den personliga integriteten och yttrandefriheten”, skriver Jeanette Gustafsdotter i en kommentar till förslaget.

Betänkandet innehåller följande förslag, som i dag presenteras på DN Debatt.

1. En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång utanför det grundlagsskyddade området. Den innebär straffansvar för intrång i någons privatliv genom spridning av bilder eller andra uppgifter som innebär en kännbar skada för den som uppgiften eller bilden rör. Bestämmelsen omfattar bilder eller uppgifter om sexualliv, hälsotillstånd, brottsoffer, personer i mycket utsatta situationer, nakenbilder eller liknande bilder eller uppgifter om någons privatliv

2. Ett utvidgat ansvar för olaga hot så att det blir straffbart att rikta hot mot någons frihet eller frid, till exempel att hota med ett olaga integritetsintrång eller ett grovt hemfridsbrott. Hot som är ägnat att framkalla allvarlig oro hos den hotade ska kunna straffas.

3. Bestämmelsen om ofredande ska gälla den som agerar hänsynslöst mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Liksom i dag kan ofredande gå ut på att störa någon annan genom upprepade kontakter direkt eller via internet. Ett agerande som når fram till den som ofredas i efterhand ska på ett tydligare sätt kunna straffas. Det kan gälla till exempel den som skapar en så kallad hatsida med ett innehåll som därefter når fram till den drabbade. Vissa enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska under vissa förhållanden kunna straffas som ofredande, till exempel ageranden mot en mycket utsatt person som går ut på att personen borde dö eller utsättas för ett allvarligt brott.

4. Frågan om grovt förtalsbrott ska bedömas utifrån uppgiftens art och sättet för spridningen, till exempel om spridningen har skett via internet och hur den spritts. Straffansvaret för förolämpning ska gälla den som genom beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende agerar mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes självkänsla eller värdighet.

5. Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas. En begränsad utvidgning av tillhandahållarnas ansvar till meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång.

6. Brottsskadeersättningen ska utvidgas till grovt förtal.

Hela betänkandet finns att läsa på regeringens hemsida.

Taggar: yttrandefrihet

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies