FOTO: Tor Johnsson

Mittmedia: Samma riktning – men i ny takt

17 augusti, 2016

Mittmedias nya VD Per Bowallius vill lägga mer fokus på papperstidningarna men håller fast vid den digitala strategin som hans företrädare Thomas Peterssohn dragit upp. Nu väntar en omfattande experimentverksamhet i koncernen.

Den 5 juli, mitt under Almedalsveckan, slog beskedet ned som en bomb i Mediesverige: Mittmedias styrelse sparkar Thomas Peterssohn och tillsätter Per Bowallius som ny VD. Mittmedias redaktionella chef AnnaKarin Lith meddelade omedelbart sin avgång eftersom hon och den nya styrelsen ”stod långt ifrån varandra”.
Beslutet tolkades av många som ett underkännande av den offensiva digitala strategi som Thomas Peterssohn dragit upp för bolaget.
Mittmedias ”digitalt först”-strategi beskrivs internt som en ”bara digitalt”-strategi; allt journalistiskt material i bolagets dagstidningar ska ut på sajterna först och sedan hällas in i hårt mallade tidningar med tidig tryckning.


Strategin har slagit hårt mot papperet. När Journalisten gjorde en stickprovskontroll på Sundsvalls Tidning i april dominerades nyhetssidorna av tre dagar gamla händelsenyheter. STs dåvarande chefredaktör Anders Ingvarsson, som nu efterträtt AnnaKarin Lith som redaktionell chef för Mittmedia, menade att det inte var unikt. Mittmedias strategi har varit att nedmontera papperstidningarna för att locka prenumeranterna till de digitala kanalerna. Den strategin har hittills misslyckats.
Samma dag som Per Bowallius tillträdde som VD gick han ut ett internt mejl och hävdade att Mittmedia lagt för lite energi på papperstidningarna och att den tidigare ledningen haft orealistiska förväntningar på vad den digitala affären kan ge inom överskådlig tid. Den nya strategin skulle bygga på ”fakta”. I mejlet framkom samtidigt häpnadsväckande uppgifter om ekonomin i bolaget: 91 procent av koncernens intäkter kom från printrelaterade affärer 2015. Bara sex procent var rena digitala intäkter, två procent var ”semidigitala” och en procent kom från radio.


Det blev uppenbart att det var det svaga resultatet från den digitala satsningen, upplageraset på över nio procent 2015 och Thomas Peterssohns ovilja att genomföra en kursändring som fått bolagsstyrelsen att dra i nödbromsen.
Den kursändring som Per Bowallius nu vill genomföra är dock inte så radikal som hans interna mejl antyder. Det handlar om ”små men viktiga nyansskillnader”, säger han till Journalisten. Digitalt först-strategin ligger fast.
– Riktningen är samma men takten är annorlunda, och med lite mer fokus på print. Den ambitionstakten som man hade från början fungerade inte riktigt, med tanke på att vi inte har kommit tillräckligt långt i affärsutvecklingen digitalt. Skillnaden blir kanske att vi kommer att prata mer om ”både och” och mindre om ”i stället för”, säger Per Bowallius.
Vad ska hända med papperet i Mittmedia?
– På kort sikt handlar det om att hålla uppe den nivå vi har i dag. Tappar vi mer i upplaga tappar vi även annonsintäkterna, så att hålla i befintlig affär är otroligt viktigt kortsiktigt.
Vad för konkreta åtgärder handlar det om som behövs göras för print?
– Just nu handlar det om att jobba aktivt i en sedvanlig bearbetningsprocess för att hitta fram till rätt lösningar. Sen testar vi nu en frekvensförändring i Köping vid årsskiftet, och går från fem dagar till tre dagar, i kombination med e-tidningsupplägg. Det är det vi kommer att se framför oss egentligen; vi kommer att prova olika koncept. Utmaningen för hela branschen är att vi inte kan luta oss mot beprövade affärsmodeller. Vi måste i snabbare takt prova olika sätt att hantera vår situation. Att i det här läget satsa allt på någon specifik lösning tror jag är lite tidigt.
Ni ska experimentera nu?
– Ja, det måste vi göra. Men en otroligt viktig fråga är att lyckas ta betalt för innehållet. Jag tror vi måste spegla lite mer det som har gjorts på bland annat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För att lyckas med det här gäller det att hitta en betalningsvilja för vårt basinnehåll och bygga en relation med läsarna, säger Per Bowallius.
I slutet av september eller början av oktober ska styrelsen ta ställning till en ny affärsstrategi för Mittmedia.


VD-skiftet skapade oro i de gamla Mittmediatidningarna när beskedet kom. Tomas Backlund, ordförande i journalistklubben på Mittmedia hade till en början svårt att förstå beslutet.
– Nu har vi haft ett möte mellan VD och klubbföreträdare och vissa frågetecken har rätats ut. Några frågetecken har också tillkommit, men på det hela taget känns det hoppingivande. När den här bomben briserade under Almedalsveckan var min tolkning att det handlade om en kraftig kursändring, men nu låter det som att det inte är aktuellt. Digitalt först-strategin ligger kvar och det verkar snarare handla om att öka tempot för att kunna börja kapitalisera på den digitala satsningen, säger Tomas Backlund.
– Skillnaden verkar ligga i att man dels ska lägga lite mer fokus på papper för att inte tappa upplaga, dels ha ett större spelrum för att testa olika modeller lokalt.


Marita Johansen från Nerikes Allehandas journalistsektion närvarade också vid mötet med Per Bowallius och ser positivt på VD-bytet. Per Bowallius var VD för Promedia, där NA ingick, fram till årsskiftet när bolaget gick upp i Mittmedia.
– Vi känner förtroende för Per Bowallius. Vi har erfarenhet av honom och vi känner igen hans tankegångar från Promedia. Han vill bygga starka lokala varumärken i stället för att skapa en centralstyrd organisation, vilket vi ser som positivt. Digitalt först-strategin ligger kvar, men jag misstänker att Mittmedia kommer att värna papperet mer med Per Bowallius som VD, säger Marita Johansen.

 

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies