Gå direkt till textinnehållet

Medier kan fortfarandetelefonavlyssnas

Centern vill öka skyddet för medier så att inte polisen ska kunna avlyssna redaktioners telefoner. Det förklarade partiets rättspolitiska talesman Johan Linander, när riksdagen i onsdags röstade igenom en rad nya och gamla lagar om avlyssning.

Centern vill öka skyddet för medier så att inte polisen ska kunna avlyssna redaktioners telefoner. Det förklarade partiets rättspolitiska talesman Johan Linander, när riksdagen i onsdags röstade igenom en rad nya och gamla lagar om avlyssning.

I den lag som från nyår tillåter buggning införs ett absolut förbud mot att bugga redaktioner. Men fortfarande kan medier telefonavlyssnas eller smygfilmas. Då hotas det meddelarskydd som garanteras i grundlagen.

– Det är ett problem att det inte finns något absolut förbud i de gamla lagarna, men det kravet kommer vi i centern att driva inom alliansen, säger Johan Linander.

– Alla är överens om att det är ett problem att man inte kan garantera att grundlagen alltid följs.

Totalt fem lagar om avlyssning klubbades av riksdagen i onsdags. Det var de båda vilande lagförslagen om buggning och förebyggande avlyssning som stoppades av en minoritet i riksdagen för mer än ett år sedan. Dessutom införs en ny lag om ökad utomstående kontroll av polisens hemliga tvångsmedel. Samtidigt förlängdes två gamla tidsbegränsade tvångsmedelslagar ännu ett år, bland annat en ”tillfällig” lag som förlängts år från år ända sedan 1952.

Fler avsnitt
Fler videos