Gå direkt till textinnehållet

Massivt motstånd mot ny offentlighetslag

Journalisten var på plats när 2 000 demonstranter samlades utanför folketinget i Christiansborg i Köpenhamn för att protestera mot förslaget om en ny offentlighetslagen.

Lagförslaget i Danmark har mött massiv kritik från jurister, journalister och publicister, men också från allmänheten. Det finns en majoritet för förslaget och den ser ut att kunna röstas igenom i folketinget den 28 maj.

På onsdagen demonstrerade 2 000 danskar mot lagförslaget på Christansborg Slotsplads.

Bland talarna fanns representanter för sju av de åtta folketingspartiernas ungdomsförbund, samt flera kända danska journalister. 81 000 personer har skrivit på en protestlista online, vilket är den största namninsamlingen någonsin i Danmark.

– Det här är min första demonstration någonsin. Den här frågan är viktig för oss som ska bli journalister, men framför allt för mig som dansk medborgare. Offentlighetsprincipen är redan svag, mycket svagare än i Sverige. Och nu vill de begränsa den ännu mer, det är skamligt, säger journaliststudenten Signe Mereta Lauesen (bilden) till Journalisten på plats vid Christiansborg

Lagen innebär visserligen en ökad offentlighet i lokala och regionala förvaltningar, men också en större slutenhet i maktens centrum: departementen, ministrarna och folketinget.

Danmark har en lång tradition av slutenhet runt rikets styre. Allmänhetens insyn i regeringens och ministrarnas förehavanden är betydligt sämre i Danmark än den är i Sverige. Den nya lagen skulle ytterligare försämra insynen i ministrarnas arbete genom att alla handlingar som skickas mellan en minister och olika externa myndigheter i ”rådgivande syfte” blir hemliga.

I Danmark är kontakten mellan departementen och underlydande myndigheter omfattande, eftersom Danmark till skillnad från Sverige har ministerstyre – det vill säga ministrarna är ansvariga för myndighetsutövningen inom hela sitt ansvarsområde.

De senaste dagarna har justitieminister Morten Bødskov själv konstaterat, på förfrågningar från folketingsledamöter, att flera av de politiska skandaler och affärer som avslöjats av medier de senaste åren aldrig hade blivit kända för den danska allmänheten om offentlighetslagen varit i kraft vid de tillfällena då avslöjandena gjordes.

– Vi har en annorlunda förvaltning än resten av de nordiska länderna, och det kan göra det svårt att förstå, säger journalisten Lars Rugaard till Journalisten.

Lars Rugaard är en av de som engagerat sig mot det nya lagförslaget, och han anser att det är ovärdigt ett skandinaviskt land att anta en sådan här lag.

– Vi ser upp till Sverige när det gäller öppenhetsfrågorna. Ni har en tryckfrihetsförordning som saknar motsvarighet i Danmark.

Tror du att den här sortens slutenhetslagstiftning kan sprida sig till andra länder?
– Ja, absolut, International Press Institute gick ut i går och varnade för just det. Framför allt tror jag att detta kan påverka länder med mindre demokratiska traditioner.

– Det som skapar hopp är att alla ungdomspartierna utom ett är här i dag och protesterar mot lagförslaget. Nästa generations politiker kanske kan sätta stopp för detta, säger Lars Rugaard.

Bland talarna märktes särskilt Tim Knudsen, professor i statskunskap på Köpenhamns universitet, som drog ner stora applåder med en uppmaning till justitieminister Morten Bødskov (S):

”Bødskov och hans gelikar borde sätta sig i skolbänken igen, inte för att lära sig juridik, för det kan de. Utan för att lära sig demokrati”, sade Tim Knudsen.

Fler avsnitt
Fler videos