Markbladet påstod att skolflicka jagat barn med kniv

18 juni, 2019

MEN-beslut Markbladet utmålade en flicka som mobbare som hotat, förnedrat, misshandlat samt jagat andra barn med kniv. Tidningen klandras av Pressens Opinionsnämnd.

I oktober publicerade Markbladet en artikel med rubriken ”Mobbad elev tvingades bort – förövaren kvar”. I artikeln uppgavs att en minderårig tjej på en namngiven skola under flera år hade mobbat en annan tjej på skolan och bland annat uppmanat henne att begå självmord. Den mobbade tjejen ska ha bytt skola på grund av mobbningen.

Den påstådda mobbaren ska dessutom enligt artikeln ha jagat barn med kniv, stulit saker och hotat med våld. I artikeln förekom också påståenden om att flickan fortsätter att mobba andra barn och att hon utsatt andra barn för fysiskt våld.  

Föräldrarna till den påstådda mobbaren anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman (PO), och uppger att personer i familjens omgivning har kunnat identifiera deras dotter.

PO konstaterar att anklagelserna som riktats mot den minderåriga flickan är mycket allvarliga, samt att artikeln framstår som en partsinlaga där påståendena om knivhot, våld och systematisk mobbning från flickans sida i huvudsak fick stå oemotsagda.

”Tidningen har i vissa delar formulerat sig reservationslöst. I rubriken står det således till exempel om ’förövaren’”, skriver PO i sin bedömning. PO anser vidare att granskningar av mobbning på skolor inte får ske på bekostnad av att enskilda barn utpekas på ett sådant sätt att de tillfogas oförsvarliga publicitetsskador.

PON instämmer i POs bedömning och fäller Markbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies