M-magasin publicerade
konfidentiellt mejl

14 juni, 2016

MEN-beslut M-magasin klandras av Pressens opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed när magasinet av misstag publicerade ett mejl – med skribentens namn – som skickats till tidningens psykoterapeut.

I december publicerade M-magasin en insändare med rubriken ”Han kanske är deprimerad”. Skribenten tog upp sin sambos alzheimerdiagnos och hur denna hade påverkat deras relation. Insändaren var undertecknad med namn. Skribenten hade dock uttryckligen önskat att hennes namn inte skulle publiceras, och mejlet var riktat till tidningens psykoterapeut.

Tidningen medgav att man borde ha tagit bort anmälarens namn. Man hade brustit i kontrollen och bad om ursäkt för publiceringen. Allmänhetens Pressombudsman (PO) konstaterar att skribenten lidit oförsvarlig publicitetsskada. Pressens Opinionsnämnd (PON) instämmer och klandrar M-magasin.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies