Kritiserad chef borde ha fått genmäle

27 november, 2020

MEN-beslut Mediernas etiknämnd kör över MO och klandrar Jönköpings-Posten för att tidningen inte gav en kritiserad kulturchef tillfälle till genmäle.

Jönköpings-Posten rapporterade i september om rekryteringen av en ny chef till Smålands musik och teater. I artikeln framfördes kritik mot den tidigare chefen. Denne anmälde artikeln till Allmänhetens medieombudsman, MO, och menade att den var ensidigt negativ och innehöll flera faktafel, bland annat om hur rekryteringen av honom gått till.

MO anser i sitt beslut att uppgifterna i artikeln inte är tillräckligt nedsättande för att motivera medieetiskt klander. Att bli namngiven och granskad i sin yrkesförvaltning får en tidigare chef i offentlig förvaltning tåla, konstaterar MO som vill fria Jönköpings-Posten från klander.

Anmälaren överklagade beslutet till Mediernas etiknämnd, MEN, och tryckte på att han inte beretts tillfälle att ge sin version av händelserna som togs upp i artikeln.

Nämnden håller med MO om att det inte finns anledning att klandra tidningen för innehållet i artikeln i sig. Däremot ska felaktiga sakuppgifter rättas när det är påkallat, och den som vill bemöta ett påstående ska få göra det. I det här fallet har den tidigare kulturchefen inte fått möjlighet att ge sin version. MEN anser att de kritiska uttalandena om honom är av sådan karaktär att han borde ha fått genmäle.

MEN klandrar därför Jönköpings-Posten för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies