Kommunchefer i Sträng-
näs efterforskade källa

3 januari, 2013

Två kommunchefer i Strängnäs efterforskade vem på kommunen som hade tipsat Strengnäs Tidning om ett fackligt möte som skulle behandla en ny organisationsförändring. Facket har anmält kommunen till Justitiekanslern för brott mot efterforskningsförbudet.

Parkenheten i Strängnäs kommun stod i oktober inför en omorganisation med nedskärningar och fackförbunden Kommunal och Vision höll därför ett gemensamt informationsmöte med anställda på enheten. På mötet dök också en reporter från Strengnäs Tidning upp.

Efter att artikeln publicerats gjorde såväl förhandlingschefen som kontorschefen efterforskningar om vem som hade tipsat tidningen om mötet.

I ett mejl till fackförbundet Visions företrädare efterfrågar förhandlingschefen Marianne Andersson rakt upp och ned om det var de som tipsat tidningen, och skriver: ”Vad vet ni för något om detta? Tidningen måste ha blivit upplyst om att ni skulle ha facklig information eller? Vi anser att det bara är arbetsgivaren som kan besluta om att bevilja massmedia tillträde till arbetsgivarens lokaler.”

I ett protokoll från ett samverkansmöte i kommunhuset framgår att kontorschefen László Némedi också efterforskat källan, och dessutom tagit kontakt med Strengnäs Tidning efter att ha fått veta att de haft en reporter närvarande på det fackliga mötet.

Ur protokollet: ”László kontaktade då Strengnäs Tidning som meddelade att de blivit inbjudna men att de pga meddelarskydd inte kan uppge vem som bjöd in till mötet den 30/10. Enligt kommunens jurister rådde inte meddelarskydd vid inbjudan till mötet enligt ovan.”

”László meddelar att han inte kommer att undersöka vidare vem som bjöd in Strengnäs Tidning till mötet men vill poängtera att denna händelse kan skada förtroendet mellan inblandade parter.”

Fackförbundet Vision ansåg att förtroendet skadats av den efterforskning som kommuncheferna ägnat sig åt och valde att polisanmäla kommuncheferna.

Nu har ärendet hamnat på Justitiekanslerns bord. JK ska granska om cheferna brutit mot tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies