Klandras för nedsättande uppgifter om person

13 oktober, 2016

MEN-beslut Expressen och Kvällsposten klandras av Pressens opinionsnämnd, PON, för att ha pekat ut och publicerat nedsättande uppgifter om en person.

Det var i december förra året som Expressen.se och Kvallsposten.se publicerade en artikel om att en person med missbruksproblem som dömts för flera brott, fått anställning som sjuksköterska utan att ha sjuksköterskelegitimation. Efter examen fick personen arbete på ett sjukhus utan legitimation, i avvaktan på besked från Socialstyrelsen.

I artikeln stod det vilket år hen studerat vid en namngiven högskola.

Personen anmälde artikeln till Allmänhetens pressombudsman, PO, eftersom det gick att identifiera hen, då anmälaren var den enda som tog examen på den aktuella högskolan det året.

Kvällsposten tillbakavisar påståendet att personen lidit publicitetsskada eftersom anmälarens namn inte publicerades och inte heller sjukhuset där hen jobbat. Publiceringen fokuserade på landstingets brister.

PO anser att tidningarna publicerat nedsättande uppgifter som innebär att anmälaren utsatts för en publiceringsskada. PO anser att uppgifterna om kriminell bakgrund var relevant, men att det publicerades mer information om anmälaren än vad som var nödvändigt. PO anser därför att tidningarna bör klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Samma uppfattning hade PON.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies