Klandras för att ha pekat ut politiker för bidragsfusk

26 februari, 2021

MEN-fällning The Local News Tierp klandras för att ha pekat ut en politiker för bidragsfusk och för att hen startat ett fejkkonto på sociala medier. 

The Local News Tierp har publicerat flera artiklar som rörde en namngiven politiker i Tierp på sin sajt. Bland annat rapporterade tidningen att politikern ska ha läckt sekretessbelagda uppgifter från socialtjänsten. 

Det rapporterades också att hen hade flytt från kommunhuset vid ett tillfälle när reportrar från TV100 hade jagat hen med frågor om att hen jobbat svart och samtidigt mottagit bidrag.

I tidningens granskning har också flera frågetecken uppstått kring politikern och hens värderingar, det rapporterades om flera anmärkningsvärda uttalan­den och åsikter på sociala medier.

Det publicerades också uppgifter att hen misstänktes för att inneha ett fejkkonto på Facebook; det hade bland annat använts i samband med avslöjan­den om felaktiga ersättningar till politiker. 

Tidningen hade upprepade gånger försökt få kontakt med både politikern och partiets gruppledare samt med partiet på läns- och riksnivå, utan svar.

Publiceringarna anmäldes av politikern själv.

Hen var utpekad med namn och bild av tidningen. Uppgifterna var felaktiga, missvisande eller vinklade, står det i anmälan.

Tidningen svarar att en av deras viktigaste uppgifter är att granska makten. Särskilt folkvalda politiker. Gällande de uppgifter som man valt att publicera hade de uti­från allmänintresset gjort bedömningen att det var medieetiskt försvarbart att publicera. 

Medieombudsmannen (MO) menar att tidningens rapportering om politikern har innefattat hård kritik och till viss del innehållit tillspetsade ordval. Han håller med om att allmänintresset är stort. 

MO understryker också att den medieetiska bedömningen inte handlar om vad som är sant eller falskt i de anmälda artiklarna, utan om det som faktiskt publicerats har orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. 

MO konstaterar också att tidningen har erbjudit tillfälle till samtidigt bemötande för politikern som kan välja själv om hen vill svara.

”Tystnad kan inte tolkas som belägg för att uppgifterna skulle vara korrekta, som tidningen har gjort. Det kan finnas flera anledningar till att en omskriven person avstår från att kommentera uppgifter. Däremot innebär det att anmälaren har avböjt möjligheten att minska en eventuell publicitetsskada”, skriver MO. 

MO anmärker också på uppgifterna om att hen jobbat svart och samtidigt mottagit bidrag.

”Medieombudsmannen delar anmälarens uppfattning om att dessa uppgifter är all­varliga och innefattar ett påstående om att Nn kunnat misstänkas för brott. För att återge allvarliga eller känsliga uppgifter krävs att tidningen haft belägg för uppgifterna. I detta fall har tidningen hänvisat till uppgifter som ett annat medium haft. Men det framgår inte närmare vilka uppgifter dessa reportrar haft, vilken grund de haft för sina uppgifter eller om frågorna lett till en publicering av TV100. Saken ut­vecklas alltså inte i över huvud taget i TLNs publicering, varför beläggen för att sprida så pass allvarliga påståenden får anses som mycket svaga”, skriver MO. 

Detsamma gäller uppgifterna om att politikern ska ha legat bakom ett fejkkonto på sociala medier i samband med förra valet anser MO. 

”Tidningen har hänvisat till vittnes­mål från skyddade källor. Det saknas i och för sig anledning att ifrågasätta att tid­ningen tagit del av vittnesmål som pekat ut politikern. Däremot utvecklas inte saken närmare, till exempel framkommer inte vilket konto det skulle ha varit, när det varit aktivt eller detaljer kring kontots aktivitet. Inte heller citeras källorna anonymt. Att upprepa uppgifterna utan närmare stöd än så, med reservationen ’ska ha’, har närmast karaktären av ryktesspridning”, konstaterar MO.

MOs sammantagna uppfattning är att trots politikerns position och trots att hen fått tillfälle till bemötan­de har tidningen genom sina publiceringar orsakat en oförsvarlig publicitetsskada.

För det bör tidningen klandras.

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning om en oförsvarlig publicitetsskada genom uppgifterna om bidragsfusk och fejkkonto. 

Tid­ningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies