Klandras för att anklagad inte fick svara

13 december, 2016

MEN-beslut Pressens Opinionsnämnd klandrar Universitetsläraren för att ha brutit mot god publicistisk sed. Detta efter en artikel om en prefekt som anklagats för att försöka tysta kritiker. Kritik som hon inte fick svara på.

Det var den 25 februari som tidningen Universitetsläraren publicerade artikeln om en prefekt vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hon anklagades för att försöka tysta kritiker och efterforska uppgiftslämnare till pressen. Båda händelserna var möjliga brott mot grundlagen.

Bakgrunden var att en dekan skulle gå i pension. Då anställdes hon som seniorprofessor vid institutionen för filosofi, lingvistisk och vetenskapsteori, av den namngivna prefekten med motiveringen att hon skulle kunna fortsätta som dekan.

Det här ledde till en infekterad intern strid med inlägg på Facebook och mejlkonversationer som läckt ut i Göteborgs-Posten.

Anmälaren, den namngivna prefekten, pekar på en rad felaktigheter i artikeln. Dels var det två prefekter som anmälts till Justitiekanslern. Detta framgick inte någonstans i artikeln. I artikeln uttalade sig även förbundsjuristen Carl Falck som förklarade att om det gått till såsom ”det refererades i Göteborgs-Posten” så var det ett brott mot yttrandefriheten och meddelarskyddet. Detta var i sig en mycket allvarligt anklagelse, enligt anmälaren.

Universitetsläraren hade inte heller kontaktat anmälaren/prefekten så hon fick inte någon chans att ge sin bild av händelserna.

Tidningen menar i sitt svar att anmälaren inte anfört någonstans att innehållet artikeln inte skulle vara sant. Därmed torde det vara utom tvivel att uppgifterna i texten var korrekta, menar de. Ärendet hade även ett uppenbart allmänintresse och anmälaren hade inte begärt någon rättelse eller inkommit med någon önskan om kommentar i tidningen.

PO menar att bli anmäld för brott mot yttrandefriheten och meddelarskyddet är en allvarlig anklagelse, så det är motiverat att publicera hennes namn med hänsyn till hennes ställning inom universitetet. Men man klandrar Universitetsläraren för att  de borde ha kontaktat anmälaren inför publiceringen och gett henne tillfälle att bemöta uppgifterna i artikeln.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies