Klandras för 25 år gammal bild som påstås bevisa nazist-kopplingar

18 mars, 2019

MEN-beslut Kan man påstå att en lokalpolitiker haft kopplingar till vit makt-rörelsen i sin ungdom, med en 25 år gammal bild, om den utpekade politikern nekar till att det är han på bilden och säger att han aldrig haft några sådana kopplingar? Nej, anser PON, och klandrar Ljusnan/Hela.halsingland.se för att ha brutit mot god publicistiskt sed.

Det var i september 2018 som Ljusnan publicerade en artikel om en SD-ledare som pekades ut på en hakkorsbild. Bilden var från 1993, där flera ungdomar poserade med en hakkorsflagga och den nynazistiska förkortningen VAM, Vitt Ariskt Motstånd. Tio av varandra oberoende källor pekade ut SD-ledaren som en av aktivisterna på bilden, men SD-ledaren nekade själv till att det var han på bilden.

Publiceringarna anmäldes av SD-politikern som menar att tidningen felaktigt hade gjort gällande att det var han på bilden bredvid en nazistisk flagga. När detta dokumenterades skulle anmälaren bara ha varit 13 år, ”ett barn med dålig eller ingen insikt i vad det hela egentligen stod för”, skiver han.
Han hade inte och hade aldrig haft nazistiska åsikter.

Ansvarig utgivare försvarar publiceringarna med att politikern var en offentlig person som fick tåla en hård granskning, inte minst när det gällde hur han levde upp till den politik som partiet förespråkade. Den skildrade demonstrationen hade särskilt pekats ut i tidningens granskningar inför valet 2018, och de hade låtit ett antal personer som funnits i anmälarens närhet vid den aktuella tiden titta på bilden. Samtliga hade oberoende av varandra pekat ut personen på bilden som den då 14-årige SD-ledaren.
Många hade också vittnat om att anmälaren ingick i VAM-kretsen vid den tiden.

PO konstaterar att om en politiker kan kopplas till nynazism och vit makt-rörelsen har detta ett allmänintresse. Dock finns det problem med tidningens huvudsakliga grund för den påstådda kopplingen, nämligen fotot som är taget för 25 år sedan, vid en tidpunkt då anmälaren bara var 13 eller 14 år gammal. Samt att anmälaren bestrider att det är han som är med på bilden. Anmälaren har också dementerat att han någonsin hyst nazistiska sympatier.

 ”Från pressetisk utgångspunkt måste det ställas höga krav för att en 25 år gammal bild på ett barn, en bild med den här typen av skadande uppgifter, ska anses motiverad att publicera. Det har inte heller framkommit några påståenden om att anmälaren som vuxen eller i närtid skulle ha rört sig inom nynazistiska kretsar”, skriver PO.

Pressens Opinionsnämnd, PON, instämmer i PO:s bedömning och tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies