KI-professor fick inte bemöta svindlerianklagelser

4 oktober, 2019

MEN-beslut En tidigare forskare vid Karolinska institutet fick inte möjlighet att bemöta påståenden om honom i Aftonbladets webb-tv-inslag. För detta fäller PON tidningen.

Aftonbladet rapporterade hösten 2018 i ett flertal artiklar och tv-inslag om en namngiven forskare på Karolinska institutet som hade polisanmälts för att ha missbrukat sin förtroendeställning och för brott mot etiktillståndet. Aftonbladet rapporterade också att professorn misstänktes för ”miljonsvindleri”.

Professorn anmälde genom ombud publiceringarna till Allmänhetens pressombudsman, PO, och menade bland annat att påståendena i publiceringarna var direkt felaktiga eller tagna ur sitt sammanhang.

POs slutsats är att Aftonbladet orsakat mannen en oförsvarlig publicitetsskada. PO menar att tidningens påstående att mannen misstänks för miljonsvindleri är nedsättande och leder läsaren att tro att det är brottet svindleri som avses, medan så inte är fallet. Professorn påstås också ha agerat i strid med forskningsetiken, och hans inställning i sakfrågorna har inte redovisats i Aftonbladets tv-inslag, skriver PO.

Pressens opinionsnämnd delar inte POs bedömning att påståendet om miljonsvindleri leder läsaren att tro att det är den juridiska betydelsen av svindleri som åsyftas. Det framgår tydligt av publiceringarna att det ”svindleri” som avses handlar om att bete sig ohederligt eller bedrägligt, anser PON.

Nämnden tycker inte heller att Aftonbladet bör klandras för påståendet att professorn misstänks ha brutit mot etiska regler, mot bakgrund av att tidningen bland annat grundar sina uppgifter på en utredning KI låtit utföra.

Däremot är det ”en klar brist” att anmälarens inställning inte har redovisats i Aftonbladets webb-tv-inslag, anser PON. Särskilt eftersom inslaget funnits på sajten utan koppling till artiklarna.

”Den som enbart tar del av publiceringarna via webb-tv får ingen information om hur anmälaren ställer sig till det som påstås”, konstaterar PON, och klandrar Aftonbladet för att i detta avseende ha åsidosatt god publicistisk sed.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies