”Kan bli svårare
att granska företag”

15 april, 2016

Europaparlamentet röstade igår igenom ett direktiv att stärka skyddet för företagshemligheter. Skyddet för visselblåsare blir bättre, anser Socialdemokraterna. Det kan bli svårare för journalister att granska bolag, menar Vänsterpartiet.

EU-länderna får genom beslutet en gemensam grund för hur företagshemligheter ska skyddas och rätten för journalister och visselblåsare att granska.

Enligt Malin Björk (V), ledamot i Europaparlamentet, innebär direktivet att företag kan stämma journalister som publicerar material som bolaget anser är affärshemligheter. I direktivet står det att rätten till information kvarstår, men enligt flera medier och frivilligorganisationer finns det ingen garanti att företagens intressen går före rätten till information.

– Jag tycker detta är allvarligt. Det är ett lagförslag som går väldigt långt. Definitionen vad som är en företagshemlighet är mycket otydlig. Lagförslaget skiljer inte på om det är en konkurrent som kommit över affärshemligheter eller ett journalistiskt arbete. Det är journalisterna som måste bevisa att de inte röjt företagshemligheter som har betydelse för bolaget. Bevisbördan ligger på journalisten, säger Malin Björk (V), ledamot i Europaparlamentet.

Medier är ofta beroende av visselblåsare för att få fram information om oegentligheter. Malin Björk befarar att få vill läcka information i framtiden.

– Direktivet innebär en betydande inskränkning av transparensen i privata företag. Det försämrar för journalister, visselblåsare och andra medborgares möjligheter att ta del av dokument som visar på ett företags verksamhet. Det innebär en överföring av makt från medborgare till mäktiga företag, vilket i sin tur urholkar demokratin, säger Malin Björk.

Hon påpekar att lagförslaget nu ska överföras till nationell lagstiftning. Det är inte en förordning som direkt blir giltig i medlemsländerna.

– Jag hoppas att det blir en debatt i riksdagen som gör denna fråga mer offentlig, säger Malin Björk.

Socialdemokraterna röstade för direktivet. Man var först kritisk till kommissionens ursprungliga förslag då det gällde hur företagshemligheter skulle skyddas. Men efter att ha förhandla fram undantag för visselblåsare och yttrande- och pressfrihet röstade man för.

”I Sverige har vi redan ett gott skydd för visselblåsare medan andra länder i EU inte har haft det. Nu blir det bättre. Men vi kommer att fortsätta arbeta på att få fram ett visselblåsardirektiv som ger dem ytterligare skydd”, säger Jytte Guteland som sitter i Europaparlamentet till DN.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies