Ulrika Widsell, vice ordförande, och Jonas Nordling, ordförande, i Journalistförbundet. FOTO: Tor Johnsson

Kampen mot otrygghet i fokus på kongressen

26 september, 2014

Kongress 2014 Nedskärningarna inom medierna sätter en tung prägel på höstens kongress. Men den skapar också enighet bland medlemmarna som vill ha kraftiga åtgärder mot otrygghet och dåliga villkor.

Den andra september var sista dag att motionera till Journalistförbundets kongress, som hålls på Djurö utanför Stockholm i oktober. Totalt blev det 74 motioner, att jämföra med 65 vid förra kongressen.

 – Det är glädjande. Trots utsatta tider så engagerar sig människor. Det visar att vi har en välfungerande demokratisk organisation, säger förbundsordförande Jonas Nordling.

Ett dussin motioner handlar om att de senaste årens nedskärningar hotar journalistiken. Ett förslag på lösning är att förbundet ska trappa upp sitt opinionsarbete, för att sprida kunskapen om vikten av oberoende journalistik.

Nio motioner handlar om löner och ersättningar. Bland annat föreslås att lägstalönerna höjs och att de geografiska löneskillnaderna mellan Stockholm och övriga landet suddas ut. 

Många av motionerna handlar om den ökade otryggheten till följd av att arbetsgivare utnyttjar visstidsanställningar, bemanningsbolag, produktionsbolag och felaktiga frilansuppdrag.

Vid förra kongressen var de bemanningsanställdas utsatta situation en het fråga. Det ledde till att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att inrätta en aktionsgrupp. Den har varit framgångsrik, bland annat har villkoren i bemanningsavtalet förbättrats avsevärt. 

Nu föreslår förbundsstyrelsen att ett Otrygghetsråd inrättas, för att få ett helhetsgrepp kring osäkerheten inom branschen.

– Tanken är att det ska fungera lite som aktionsgruppen, men det ska finnas en representation för hela spektrumet av otrygghet, inte bara bemanningsanställda. De olika formerna av otrygghet är inte isolerade utan påverkar va­randra, säger Jonas Nordling.

En annan viktig fråga för kongressen är hur man ska få till en ökad användning av de så kallade kompetensutvecklingsråden. Syftet med dem är att tillgodose företagens och medarbetarnas kort- och långsiktiga behov av rätt kompetens och därmed underlätta eventuella omställningsprocesser.

Som många motionärer påpekar skulle det kunna vara ett utmärkt verktyg för att undvika uppsägningar på grund av bristande kvalifikationer. Problemet är att få arbetsplatsklubbar lyckats få till ett råd. 

Södra distriktet föreslår en mer tvingande skrivelse i kommande avtal. ”Gärna med en formulering om att varje medarbetare har rätt till ett visst antal timmar per år för kompetensutveckling.”

– Det är frustrerande att det här har kommit i skymundan på många arbetsplatser, särskilt med tanke på alla neddragningar. Trots lång erfarenhet anses journalister inte längre vara anställningsbara, säger vice förbundsordförande Ulrica Widsell som tillsammans med 15 kollegor fick lämna Metro i somras sedan företaget beslutat att lägga ut tidningsproduktionen till TT.

Hon och Jonas Nordling menar att problemet med råden till stor del grundar sig på att arbetsgivarna sällan vet vilken kompetens de behöver, ens om bara ett år. Samtidigt har många klubbar ont om tid för det fackliga arbetet, de kan inte bara vänta på att polletten ska falla ner hos arbetsgivaren, menar Jonas Nordling.

– Den stora frågan är om framtidens arbetsgivare ser det här som sitt ansvar. Det är helt avgörande för oss, både individuellt och som kollektiv, säger han.

Ytterligare en viktig fråga för kongressen är de sviktande medlemstalen. Under perioden 2010 till juni 2014 har 590 personer lämnat förbundet, varav en stor andel under 2014.

– Vi ringer upp alla och vet att många har lämnat branschen. Det här är en viktig fråga som vi följer noga. Vi försöker nå ut till nya medlemmar, vid utbildningar och hos nya aktörer, säger Ulrica Widsell.

Frågan kan få ytterligare en dimension på kongressen. En motionär vill nämligen se en utredning av medlemskapets gränser, för att ta reda på om kommunikatörer ska kunna ingå.

***

TRE MOTIONER:

"Kan inte kallas att arbeta journalistiskt"

Motionärerna Elsa Persson och Anna Langseth vill att Journalistförbundet beslutar att personer som i huvudsak skriver för så kallade hatsajter inte ska få vara medlemmar i förbundet.  

Bakgrunden till motionen är några artiklar om antimuslimska Dispatch International som publicerades på Journalisten.se under våren 2014, däribland en debattartikel av tidningens chefredaktör Ingrid Carlqvist.

– Tillsammans med den efterföljande debatten fick det oss att ifrågasätta vilka Journalistförbundet anser vara journalister och därmed godkänner som medlemmar. Det här sker i ett sammanhang där rasism och främlingsfientlighet normaliseras och banaliseras alltmer, och det är ett problem för både journalistiken och samhället i stort, skriver motionärerna i ett mejl till Journalisten.

Vem och hur ska man avgöra vilka sajter som inte är lämpliga att jobba för?

– Att peka ut kriterier och göra en gränsdragning är såklart komplicerat och något som vi gärna lyfter till en diskussion. Men vi anser att sajter som Avpixlat och Dispatch International inte är journalistiska eftersom de konsekvent bryter mot de pressetiska reglerna, såsom till exempel att ge korrekt och allsidig nyhetsförmedling, samt att de genomgående ägnar sig åt demonisering av grupper som exempelvis muslimer. Det kan inte kallas att arbeta journalistiskt.

Det finns ännu inget fastställt yttrande från förbundsstyrelsen kring motionen, men ordförande Jonas Nordling berättar hur man har resonerat:
– Medlemskap beviljas utifrån arbetsuppgifter. Den som blir medlem åtar sig att följa yrkesreglerna och förbundets stadgar. Först när någon bryter mot dessa kan det bli en diskussion om uteslutning.

I två andra motioner konstateras att det inte står någonting i stadgarna om att förbundet värnar demokratin och alla människors lika värde.

– För att ingen ska missförstå att det är en av våra grundprinciper så föreslår vi att en sådan skrivning införs, säger Jonas Nordling.

 

"Mer kunskap om skiftarbete behövs"

Under de senaste decennierna har journalisters arbetstider påverkats av samhällets svängning mot tillgänglighet dygnet runt, alla dagar om året. Därför behöver Journalistförbundet bli bättre på att samla information om hur skiftarbete påverkar sömn och hälsa.

Det skriver Lottie Cronestrand, huvudskyddsombud på Nyhetsbolaget, i sin motion. Hon har lång erfarenhet av saken. Redan 1995 började anställda på TV4 arbeta för såväl kvällsnyheterna som Nyhetsmorgon, men kunskapen om hur det påverkade personalen var begränsad.

– 2006 gjorde vi en enkät som visade att en hel del medarbetare hade problem med sömnen och återhämtningen. Samtidigt märkte jag att ämnet var tabubelagt, många valde att berätta om sina erfarenheter anonymt.

Hon har tittat på andra fackförbund som tagit fram olika informationsskrifter och deltagit i forskningsprojekt. Ibland gemensamt med arbetsgivarparten.

– Det skulle vara till stor hjälp för klubbar och medlemmar om Journalistförbundet samlade in kunskap och erfarenheter från olika redaktioner, där man löst skiftarbetet på olika sätt. Utifrån det och aktuell forskning kan man sedan sammanställa informationsmaterial.

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det behövs en kunskapsspridning när det gäller problemen med skiftarbete. Det berättar ordförande Jonas Nordling.

– Vi ser positivt på motionen och hoppas att kongressen också gör det, säger han.

 

"Engagemang ska grundas på idéer"

Frilansjournalisten Kent Vilhelmsson motionerar att förbundsordförande Jonas Nordlings arvode bör sänkas från nuvarande 77  000 i månaden till att motsvara snittet för förbundsmedlemmarnas lön.

– Jag tycker att fackliga och politiska företrädare ska leva i samma verklighet som de personer som de säger sig företräda. Höga löner och förmånliga villkor har skapat en politisk klass i samhället. Det tycker jag är fel. Engagemang ska grundas på idéer, inte vad som finns i lönekuvertet, säger Kent Vilhelmsson.

Han har förvisso inte tänkt tanken, men skulle kunna tänka sig att ställa upp som ordförande – för en betydligt lägre lön.

– I så fall skulle jag verka för att facket arbetade mer med uppsökande verksamhet på redaktioner där det inte finns kollektivavtal för att se till att teckna sådana. Jag är rätt säker på att många skulle vilja ha kollektivavtal men inte vågar driva det av rädsla för att hamna i trubbel.

Sara Stenman, ledamot i förbundsstyrelsen, säger så här om motionen:

– Kongressen har beslutat att arvodet ska bestämmas genom förhandling. Jag är en av dem som förhandlar och sen är det upp till förbundsstyrelsen, minus ordförandena, att bestämma. Vi tycker att arvodet är rimligt i förhållande till arbetets innehåll, ansvaret, ordförandens kompetens och erfarenheter samt hur det ser ut i andra fackförbund.


 

Kommentarer

Det finns 6 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Roger Sahlström fre, 2014-09-26 18:40
Rätten att gå med i fackföreningar nämns i artikel tjugotre i fjärde underavdelningen till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Med facit i hand, så vet vi vad som sker då man utesluter människor från samhället, facket och organisationer. Det har prövats i Nazityskland, det prövades under en tid i Sydafrika. Hur tycker ni att det?
Inlagt av J.J.A fre, 2014-09-26 20:57
Först en lång inledning om nedskärningarna och vikten av oberoende journalistik. Sen en lång mittendel om det sviktande medlemsantalet och att man är desperat behov av nya medlemmar. Sen en slutkläm att man vill utesluta medlemmar för att dom inte skriver som man bör. Vänta här nu .... stopp och belägg.... man kan tycka mycket om dom ni kallar hat-siterna...... och det gör ni också, dom är säkert vinklade, dom är säkert ensidga, dom är säkert fan och hans moster :-) men är det någonting dom är så är dom ju oberoende!!!! :-) Dom lyder ju inte under något av dom gamla ideologierna, dom lyder inte under makten dom lyder inte under religionen och dom lyder inte under er. :-) Jag är bara en helt vanlig läsare...... och jag kräks på att bara läsa DN och Aftonbladet :-) därför läser jag självklart även E.C.T, Neo .... OCH Dispatch International och om man läser senaste Neo så märker man att Nalin Pekgul är lika oroad och har alltid varit lika oroad över Islamisternas frammarsh som Ingrid Carlqvist (Nalin Pekgul är själv muslim) Jag tror inte journalister vill ha allmänhetens förtroende, man vill bara ha varandras förtroende. Men OM ni en dag skulle vilja ha tillbaka allmänhetens förtroende, allmänheten som kunder som betalande kunder så sluta berätta vad vi skall tycka! :-) Presentera ALLT höger vänster och mitt emellan och alla extremister, och låt oss ta del av allt och låt demokratin ha sin gång och låt oss läsare bilda vår egen uppfattning (vi klarar det! jag lovar! vi är inte dumma vi läsare) Då har vi en demokratisk journalistik, där ALLA får vara med.! Fridens!
Inlagt av Arne Reidar Andersen fre, 2014-09-26 22:08
Skal fagforeningen for den 4 statsmakt definere hva som er politisk korrekt å skrive om ? Dere svensker har helt misforstått ytringsfrihet. Lykke til i DDR 2.
Inlagt av Mats lör, 2014-09-27 08:10
Som icke varande journalist men intresserad av att läsa vad andra tycker, infinner sig ju några frågeställningar. Som sagts ovan så är ju gränsdragningen svår. Men skall journalister som skriver för sajter som tycker revolution är OK få vara medlemmar? T.ex. Flamman och Proletären. Dom vill ju omvälva samhället i grunden. Är dom OK? Är journalister från Expressen OK som samarbetar med dömda personer som gör "hembesök" hos folk med "fel" åsikt? Som ni själva skriver så är ett kriterium att man skall "ge korrekt och allsidig nyhetsförmedling". Är en veckas uthängade av SD politiker allsidig nyhetsförmedling, när det finns en publik lista på personer från andra partier som är dömda för brott som man överhuvudtaget inte tar upp. Bara att kika på länken på vad våra politiker som innan valet ville ha vårt förtroende har lyckats med i livet. Ingen rolig läsning, speciellt Miljöpartisten som är dömd för sexuellt utnyttjande av barn. Har vi läst om det på dom normaliserade sajterna?? Bara en stilla fundering från en icke journalist. https://docs.google.com/document/d/1xO_kruy8hgikQBZ3KYJfpjN2RNXUiP-i3HFJVz84zL8/mobilebasic?pli=1 https://docs.google.com/document/d/1xO_kruy8hgikQBZ3KYJfpjN2RNXUiP-i3HFJVz84zL8/mobilebasic?pli=1 Om man vill vet
Inlagt av Rudolf Annon lör, 2014-09-27 09:41
Kul att man nu vill formalisera PK-certifieringen för journalister. Skulle vilja se lite mer detaljerade resonemang kring hur man definerar demokrati och människors värde.
Inlagt av Erik Pettersson lör, 2014-09-27 09:58
Utmärkt att värdegrundsavvikelse hamnar under lupp, medalj till Persson och Langseth.
Kongress 2014

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies