Gå direkt till textinnehållet

Journalistutbildningar fortsatt populära

Antalet antagna vid universitetens och högskolornas program och kurser fortsätter att öka. Trots osäker framtid är det fortfarande många som söker till journalistutbildningar. Det visar statistik från Verket för högskoleservice.(Korrigerad)

För att utbilda sig till journalist krävs det höga poäng, i nivå med andra populära utbildningar som läkare, civilingenjör, jurist och ekonom.  Det högsta meritvärde man kan få är 22,5 poäng.

Journalistutbildningar som kräver 20 antagningspoäng eller mer:

Journalistik med historia, Södertörns högskola:  21,30 i antagningspoäng. 137 antagna, 245 reservplatser, 245 behöriga.

Journalistik med idéhistoria, Södertörn: 21,15 poäng, 129 antagna, 245 reserver, 245 behöriga

Journalistik med multimedia, Södertörn: 20,90 poäng, 23 antagna, 549 reserver, 920 sökande.

Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet: 20,47 poäng. 31 antagna, 357 reserver, 743 behöriga.

Journalistutbildning vid Göteborgs universitet: 20,90 poäng, 27 antagna, 729 reserver, 1334 behöriga.

Journalistik och medieproduktion, Kalmar: 20,3 poäng, 39 antagna, 445 reserver, 392 behöriga.

Vid magisterutbildning använder lärosätena andra meritvärderingsskalor. Utbildningen bygger på en grundexamen, kandidat eller motsvarande. Siffran 9999 betyda att lärosätet har antagit alla eller att alla sökande har blivit intervjuade lokalt vid det aktuella lärosätet, enligt Verket för högskoleservice.

Masterprogrammet i journalistik, Stockholms universitet: meritvärde 9991, 42 antagna, 52 reserv, 146 behöriga.

Masterprogrammet i media och kommunikation, Stockholms universitet: meritvärde 9998, 26 antagna, 0 reserv, 38 behöriga.

 

Fler avsnitt
Fler videos